København førende i Europa på at skabe grønne job

København er blandt verdens førende på grøn vækst. Det viser konklusionerne i en endnu ikke offentliggjort rapport fra OECD, som bliver den første i en række, der afdækker regioners evne til at omstille økonomien til grøn vækst og jobskabelse. Rapportens konklusioner og anbefalinger præsenteres af OECD i forbindelse med Global Green Growth Forum, der afholdes i København i disse dage.

OECD placerer København som frontløber inden for grøn vækst og jobskabelse og fremhæver, at hovedstadens eksport af service og produkter inden for det grønne område steg med 55 procent mellem 2004 og 2009, og at næsten en tredjedel af cleantech-virksomhederne i regionen oplevede eksportfremgang fra 2010 til 2011, mens kun fire procent oplevede et fald.
 
Succesen med at skabe grøn vækst skyldes ifølge OECD en ambitiøs klimapolitik, en innovativ tilgang til samarbejde mellem de offentlige og private aktører, samt ikke mindst etableringen af et regionalt cleantech cluster.
 
"OECD’s konklusioner er en blåstempling af Københavns evne til at skabe grøn vækst og jobs med afsæt i vores kendte arbejde med at gøre København til en af verdens grønneste byer. Som overborgmester er det min ambition at følge op på resultaterne ved at skabe endnu bedre vækstmuligheder, så vi fortsat sikrer jobs og høj livskvalitet i hovedstaden", siger Overborgmester Frank Jensen i en kommentar til rapporten.
 
Hovedstadsområdet er den første region, der bliver undersøgt til bunds af OECD, der længe – i samarbejde med bl.a. Copenhagen Capacity – har arbejdet med at finde ud af, hvordan grøn vækst kan måles.  Regioner i Tyskland, Benelux-landene og Chile bliver de næste områder, der kommer under ”den grønne vækstlup”.
 
"Vi er meget glade for, at OECD tillægger Copenhagen Cleantech Cluster en betydelig rolle i den grønne vækst i hovedstadsområdet. Vi har trods alt kun knap tre år bag os. De fleste af OECDs anbefalinger ligger i tråd med vores planer for de kommende år, hvor den globale konkurrence på især nye cleantechområder bliver så hård, at fokusering bliver helt gørende", siger Marianna Lubanski, direktør for Copenhagen Cleantech Cluster.
 
En af virksomhederne i cleantech-klyngen er Topsil, som 1. oktober 2012 åbnede sin nye siliciumfabrik i Copenhagen Cleantech Park i Frederikssund, hvor EU’s klimakommissær Connie Hedegaard stod for indvielsen.
 
"Når vi vælger at investere i produktionsfaciliteter og nyt hovedsæde i Danmark, er det fordi vi her har adgang til unikke kompetencer og samarbejdsmuligheder, som er med til at sikre, at vi fortsat kan tage en førerposition inden for udvikling og innovation. Hovedstadsregionen rummer vidensbaserede samarbejdspartnere, uddannelses- og forskningsinstitutioner og myndigheder, som bl.a. Copenhagen Cleantech Cluster er med til at styrke videndelingen blandt, og som på sigt understøtter vores forretning”, siger Kalle Hvidt Nielsen, CEO hos Topsil Semiconductor Materials Ltd.
 
OECD rapporten bliver lanceret i dag på konferencen "Global Green Growth Forum”, som afholdes den 8.-9. oktober i København. Global Green Growth Forum er initieret af den danske regering og udviklet i samarbejde med blandt andre Mexico og Korea. Danfoss og Vestas Wind Systems er officielle corporate partners på Global Green Growth Forum.
 
Læs OECDs rapport her.

For mere information kontakt venligst:

Københavns Kommune: Rikke Houkjær, tlf.+45 26 77 22 95, e-mail rih@okf.kk.dk
Copenhagen Capacity: Marianna Lubanski, tlf. +45 30 46 36 40, e-mail mlu@copcap.com