Danske virksomheder advarer: Manglende miljøkontrol bremser innovation

Danske innovationsvirksomheder advarer om, at manglende håndhævelse af miljølovgivningen kan koste danske arbejdspladser og fjerne Danmark fra en førerposition som innovationsland inden for grøn teknologi.

Ifølge en undersøgelse* foretaget af Innovationsnetværk for Miljøteknologi (Inno-MT) og Dansk Miljøteknologi svarer 74% af de adspurgte danske virksomheder, at de har udviklet produkter, teknologier eller services med afsæt i den eksisterende miljølovgivning.
 
Men 46% af de adspurgte virksomheder fortæller også, at de oplever, at den eksisterende lovgivning ikke bliver håndhævet i tilstrækkelig grad. Og her er konsekvenserne til at få øje på. For over to tredjedele af disse virksomheder betyder det, at det har haft negative konsekvenser for afsætningen. Nu efterspørger Inno-MT og Dansk Miljøteknologi bedre myndighedskontrol.
 
"Ud over at skabe miljøforbedringer har miljølovgivningen også en afgørende betydning for, at vi her i Danmark kan bryste os af en skov af innovative virksomheder, der bl.a. udvikler produkter og services, der skal være med til, at vi over hele linjen kan indfri kravene i miljølovgivningen", siger Rosa Klitgaard Andersen, sekretariatschef, Innovationsnetværk for Miljøteknologi.
 
Jørn Jespersen, direktør i Dansk Miljøteknologi tilføjer:
"I de virksomheder, der i dag arbejder med miljøteknologi, er det netop miljølovgivningen, som i høj grad driver markedet. Derfor kan det have store økonomiske konsekvenser, hvis lovgivningen enten ikke håndhæves eller håndhæves forskelligt af lokale eller regionale myndigheder".
 
Danmark mister grønt terræn
Undersøgelsen viser også at den manglende håndhævelse af lovgivningen gør virksomhederne langt mere forsigtige i forhold til at udvikle ny teknologi. Fra Inno-MT og Dansk Miljøteknologi er svaret klart:
 
"Skal Danmark fortsat ligge i den globale top inden for grøn teknologi, så er der nødt til at ske synlige forbedringer nu og her. En ensartet implementering og håndhævelse af lovgivning vil ikke alene give virksomhederne større sikkerhed for et stabilt marked, men også øge innovationseffekten af lovgivningen. Og det gælder både her i Danmark og i EU", siger Jørn Jespersen.
 
Rapporten er startskuddet til en debat om, hvordan det i langt højere grad kan sikres, at miljølovgivningen får størst mulig innovationseffekt hos danske miljøteknologiske virksomheder.
 
---

FAKTA

Om Inno-MT
Innovationsnetværk for Miljøteknologi (Inno-MT) arbejder for at finde nye og innovative produkter og services på tværs af sektorerne jord, vand, luft og affald. Inno-MT blev dannet i december 2010 med afsæt i en bevilling på 14 mio. kroner fra Forsknings og Innovationsstyrelsen. Læs mere på www.inno-mt.dk
 
Dansk Miljøteknologi er brancheorganisation for virksomheder inden for vand, luft og jord. Læs mere på www.danskmiljøteknologi.dk
 
Yderligere information, kontakt venligst
Jørn Jespersen, Dansk Miljøteknologi, 2149 1383
Rosa Klitgaard Andersen, Innovationsnetværk for Miljøteknologi, 3046 3639

* Undersøgelsen er foretaget blandt 57 danske virksomheder inden for miljøteknologi samt uddybende interviews med 15 virksomheder. Undersøgelsen er foretaget i tidsrummet december 2011-februar 2012.
 
Undersøgelsen præsenteres i en rapport, der er udarbejdet i samarbejde mellem Inno-MT, Dansk Miljøteknologi, Affald Danmark og Copenhagen Cleantech Cluster