Talenttiltrækning får massiv støtte

Copenhagen Capacity skal sammen med 28 partnere fra hele landet udbrede gode erfaringer og resultater med at tiltrække højtuddannet udenlandsk arbejdskraft til alle dele af Danmark. Det sker gennem det store nationale projekt Talent til Danmark.

Danske virksomheder har svært ved at skaffe kvalificerede medarbejdere til ledige stillinger.

Derfor giver Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu knap 40 mio. kroner til projektet Talent til Danmark (TalenTDK), som skal hjælpe virksomheder i hele landet med at tiltrække, modtage og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Bag Talent til Danmark står Copenhagen Capacity og en bred partnerkreds af bl.a. erhvervsregioner, erhvervshuse, universiteter og faglige organisationer.

”Copenhagen Capacity har opbygget stærke digitale kompetencer og specifik viden om, hvilke budskaber der tiltrækker højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. De seneste år har vi årligt hjulpet virksomheder i Greater Copenhagen med at besætte cirka 250 ledige stillinger, og den model glæder vi os til at folde ud i hele landet”
- Claus Lønborg, adm. direktør i Copenhagen Capacity

Læs også: Fynske robotfirmaer på talentjagt i udlandet

28 visionære projektpartnere

Projektet skal løbe i de næste tre år, og de i alt 28 projektpartnere bidrager med knap 13 mio. kroner i medfinansiering – og dermed når den samlede projektfinansiering op på 52,8 mio. kroner.

”Jeg vil gerne sige tak til alle partnere i projektet for at være visionære på Danmarks vegne. Tiltrækning af internationale kompetencer er afgørende for Danmarks erhvervsliv og fremtid, og i Copenhagen Capacity ser vi frem til samarbejdet i de næste tre år”
- Nikolaj Lubanski, direktør for talenttiltrækning i Copenhagen Capacity

Læs også: Branding af Danmark nomineret til international prishæder

Gode erfaringer skal bruges i hele landet

Igennem Talent til Danmark skal de gode resultater fra blandt andet Greater Copenhagen nu spredes til samarbejdspartnere i resten af Danmark, herunder fokusset på at tiltrække kandidater med kompetencer inden for matematik og naturvidenskab (STEM-kompetencer).

”Talent til Danmark skal styrke hele Danmarks evne til at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft. Og så er der en kernesund fornuft i, at projektet fokuserer på at hente højtkvalificeret arbejdskraft med STEM-kompetencer. Det er et område, hvor virksomhederne for alvor kalder på nye medarbejdere, og hvor vi i Danmark i øjeblikket ikke har den nødvendige arbejdskraft.” - Mette
-Marie Harild, Vice President i Medtronic A/S og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Fire projekter får støtte

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har besluttet at støtte fire projekter, der skal tiltrække højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft:

  • Go Vest (ledes af Vesthimmerlands Kommune)
  • Talent til Danmark, der er landsdækkende (ledes af Copenhagen Capacity)
  • Future talent, der opererer på Fyn, i Syddanmark og Midtjylland (ledes af work-live-stay Southern Denmark)
  • Moving Global Talent, der er landsdækkende (ledes af work-live-stay Southern Denmark).

Projekterne medfinansieres af i alt 48 mio. kr., heraf 32 mio. kr. fra EU’s Socialfond og 16 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

Læs mere om de støttede projekter på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses hjemmeside.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om projektet Talent til Danmark, så kontakt Nikolaj Lubanski, Director of Talent Attraction, via nl@copcap.com og 0045 22 16 15 11 eller Dagmar Irgang, Talent Attraction Manager, via e-mail: dir@copcap.com.