razvan-mirel-fHpjxZ1eT68-unsplash

Danish Press Releases

ecblank-1

 

Copenhagen Capacity udvider på Sydsjælland

Oct 17, 2022

De politiske partier bør i højere grad diskutere, hvordan vi kan tiltrække international arbejdskraft for at afhjælpe personalemanglen i sundhedsvæsenet.

Mette Frederiksen er i dag samlet med Folketingets partier for at diskutere sundhedspolitik som en del af forhandlingerne om en ny regering i Danmark. Hvor der er lagt op til, at drøftelserne skal handle om vigtige emner som ventelister, psykiatri og sundhedsvæsenets organisering, mener Copenhagen Capacity, at partierne også i højere grad bør diskutere, hvordan vi kan tiltrække international arbejdskraft for at afhjælpe den akutte og langsigtede personalemangel i sundhedsvæsenet.

 

- Der er bred enighed om, at manglen på arbejdskraft er en af de største trusler mod vores sundhedsvæsen. Men i en tid med historisk lav arbejdsløshed, lavt optag på sundhedsuddannelserne og forgæves rekrutteringer af sundhedspersonale bliver vi nødt til at kigge mod udlandet for at tiltrække dygtige sundhedsfaglige medarbejdere. Det burde de politiske partier diskutere meget mere.

Copenhagen Capacitys Adm. direktør, Asbjørn Overgaard.

 

Nødvendigt med større politisk fokus på tiltrækning

I valgkampen åbnede flere partier op for at øge mulighederne for at rekruttere internationalt sundhedspersonale, og blandt andet Socialdemokratiet og Moderaterne foreslog at give mulighed for at give sundhedspersonale hurtigere autorisation end i dag. Men ifølge Copenhagen Capacity viser al erfaring, at det kræver en langt bredere indsats og politisk fokus at tiltrække den nødvendige arbejdskraft fra udlandet.

- I Danmark har vi grundige procedurer for autorisation af internationalt sundhedspersonale. Og det skal vi også have. Men vi må ikke bilde os ind, at problemerne er løst blot ved at lave en smidigere proces for at godkende internationale medarbejdere. For de dygtige medarbejdere kommer ikke af sig selv. Det kræver en grundig tiltrækningsindsats, som starter længe inden, medarbejderen sætter sin fod på dansk jord.

Copenhagen Capacitys Adm. direktør, Asbjørn Overgaard.

 

Copenhagen Capacity foreslår:

  • Opret fremskudte uddannelsescentre i udvalgte lande for at give opkvalificeringskurser og danskundervisning inden afrejse mod Danmark
  • Styrk samarbejdet mellem Styrelsen for Patientsikkerhed, regioner, kommuner, fagforbund og uddannelsesinstitutioner for at efteruddanne sundhedspersonale
  • Afsæt midler på finansloven til en tværfaglig indsats, som skal tiltrække og on-boarde de internationale sundhedsmedarbejdere
Anette Prilow
Head of Public Affairs and Stakeholder Relations