Årets resultater 2023

Copenhagen Capacitys resultater for 2023 viser, at der fortsat er stor interesse for at komme til Danmark, både som international virksomhed og som arbejdstager.

Et rekordår for Copenhagen Capacity

2023 har budt på nye rekorder, heriblandt de 32 internationale virksomheder, som Copenhagen Capacity har hjulpet med at placere sig i Østdanmark. Udover at de internationale virksomheder bidrager til den danske økonomi, innovation og konkurrenceevne, betyder virksomhedernes etablering her også over 1700 nye eller fastholdte jobs. Det er det højeste antal i Copenhagen Capacitys snart 30-årige historie.

De danske virksomheder mangler også fortsat arbejdskraft, og derfor er det afgørende, at internationale arbejdstager fortsat finder det attraktivt at komme hertil for at arbejde. De 67.000 personer, der har registreret sig i vores jobdatabase viser, at det stadig er tilfældet. Det er især på grund af de stærke internationale markedsføringskampagner, som er udviklet i løbet af 2023.

De mange gode resultater vidner om, at Copenhagen Capacitys indsats for at tiltrække og fastholde virksomheder og talenter virker.

- Asbjørn Overgaard


Highlights

Hovedtal

Udenlandske investeringer i 2023

Hvor kommer investeringerne fra?

Marketing / Kampagneresultater

Kontakt Anette for mere information

Anette_prilow_id_square_www-1

Anette Prilow

Head of Public Affairs
and Stakeholder Relations

Stort tak til vores Partnere