Copenhagen Capacity Årsrapport 2020

Copenhagen Capacity skabte næsten 1700 jobs i 2020

Download Årsrapport | Dansk

I 2020 opnåede og oversteg Copenhagen Capacity målene for vores investeringsfremmeindsats, hvor vi tiltrak og fastholdt 21 udenlandske virksomheder og som sammen med talenttiltrækningen har resulteret i at skabe og fastholde 690 arbejdspladser inden for især life science, tech og grøn omstilling.

Vi kan se tilbage på et resultatmæssigt godt år, selv om Corona-pandemien med lukkede grænser har udfordret arbejdet med at tiltrække virksomheder, investeringer og talenter til Danmark.

De afledte effekter af disse resultater har stor betydning for hele landet. Copenhagen Capacitys arbejde med at skabe og tiltrække interesse for Østdanmark i udlandet er resulteret i samlet set næsten 1.700 arbejdspladser.

Ser man på Copenhagen Capacitys samlede arbejde med at tiltrække investeringer, virksomheder og talenter fra udlandet, så betyder det, at vi har sikret et samlet bidrag til samfundsøkonomien på godt 1,85 mia. kr. i 2020.

Copenhagen Capacitys årsrapport 2020 ligger nu klar.
Du kan blandt andet læse om:

  • At det har været et år præget af høj aktivitet på trods af Covid-19
  • Hvordan Copenhagen Capacity i 2020 har tiltrukket investeringer og virksomheder til Østdanmark og talenter til dansk erhvervsliv.
  • Copenhagen Capacity har udgivet en ny strategi, der sætter fokus på metropolen som løftestang for vækst i hele Danmark
sectors_animation_alt


Copenhagen Capacity's aktiviteter ventes at føre til, at den danske samfundsøkonomi vokser med omkring 1,85 mia. kr.

jobs_animation_alt


Copenhagen Capacity's aktiviteter ventes at føre til, at der skabes eller fastholdes omkring 1.700 jobs i Danmark inkl. afledte effekter

attract_candidates_animation


Vi har tiltrukket eller fastholdt 21 udenlandske virksomheder og 209 internationale talenter

sectors_animation


Investeringer fordelt på sektorer:

Tech 43%
Life-science 33%
Grøn omstilling 14%
Andre 10%