We use cookies for statistical purposes as part of our work to create a good website.
Unless you say "no thanks to cookies", we assume that you agree to our cookie policy.

You can also click yes to cookies to accept our cookie policy.

Årets resultater

I 2018 var vi med til at skabe 1.003 arbejdspladser ved at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder og investorer i Greater Copenhagen. En jobskabelse, der forventes at medføre 1979 afledte jobs hos andre virksomheder i regionen. Vi har derudover tiltrukket og fastholdt 255 udenlandske specialister gennem samarbejde med 98 virksomheder, hvor den danske talentmasse ikke slog til. 

Med afledte effekter skaber jobbene tilsammen et bidrag til samfundsøkonomien på cirka 4 milliarder kroner. Det svarer til cirka 0,5% af Greater Copenhagens BNP.

Download vores årsberetning her


35 virksomheder via investeringsfremme

1.003 arbejdspladser tiltrukket eller fastholdt

255 udenlandske talenter tiltrukket eller fastholdt

1 international pris for bedste brug af sociale medier

4 milliarder kroner i BNP-bidrag

Langsigtet samfundsværdi

Greater Copenhagen og regionens virksomheder får ikke blot glæde af disse resultater her og nu. Tiltrækningen af udenlandsk talenter, virksomheder og investeringer styrker også Greater Copenhagens konkurrenceevne, produktivitet og innovation på den lange bane. Læs her hvorfor:

Værdi af udenlandske talenter for Danmark

Internationale talenter gavner statskassen


  • En højtuddannet udenlandsk medarbejder uden familie bliver i gennemsnit i Danmark i 5½ år og bidrager netto med godt 130.000 kr. om året til de offentlige finanser. Dvs. 720.000 kroner i alt. (DEA 2016)

  • Kommer en medarbejder med familie er den gennemsnitlige opholdslængde 10 år og det gennemsnitlige nettobidrag knap 220.000 kr. om året. Dvs. 2.2 millioner kroner i alt. (DEA 2016)

  • Internationale medarbejdere er desuden med til at øge produktiviteten og konkurrenceevnen - fx pga. særlige sprogkundskaber, internationale erfaringer, kulturforståelse og viden om udenlandske markeder. (Det Økonomiske Råd 2017)

Værdi af udenlandske virksomheder for Danmark

Udenlandske virksomheder skaber lokale jobs


  • Udenlandske virksomheder skaber jobs og værdi til gavn for hele Danmark. Når for eksempel en udenlandsk it-virksomhed etablerer sig i Danmark med 100 jobs, skaber det yderligere 165 lokale jobs og et BNP-bidrag på over 300 millioner kroner om året.

  • Udenlandske virksomheder beskæftiger desuden hver fjerde privatansatte i Greater Copenhagen.


Højere produktivitet

Company Building Icon

  • Udenlandske virksomheder udgør kun 4% af de private virksomheder i Greater Copenhagen. Alligevel står de for 28% af eksporten og 32% af omsætningen.

  • Når andelen af beskæftigede i udenlandsk ejede virksomheder stiger med ét procentpoint, så stiger produktiviteten blandt regionens egne virksomheder med 1,1% i gennemsnit. (Copenhagen Economics)

Bedre konkurrenceevne

Konkurrenceevne ikon

  • Udenlandske virksomheder og medarbejdere medbringer ny viden og nye måder at gøre tingene på. Det forplanter sig til resten af erhvervslivet og er dermed en væsentlig kilde til de ideer, som vi som samfund skal leve af i fremtiden.

  • Udenlandske virksomheder forandrer og fornyer de eksisterende erhvervsstrukturer, fordi de øger konkurrencen og skaber innovation blandt danske aktører.


Skal vi samarbejde? Så kontakt venligst:

Claus Lønborg

Claus Lønborg
CEO
Copenhagen Capacity

Email: cl@copcap.com
Tlf.: 33 26 87 09