We use cookies for statistical purposes as part of our work to create a good website.
Unless you say "no thanks to cookies", we assume that you agree to our cookie policy.

You can also click yes to cookies to accept our cookie policy.

Værdien af udenlandsk talent


Vi oplever i disse år en trend, hvor virksomheder i højere grad flytter til de breddegrader, der tilbyder den stærkeste talentmasse. Det har startet en international kamp om at tiltrække og fastholde verdens klogeste hoveder. Her kan du læse, hvilken rolle det udenlandske talent udgør for Greater Copenhagen.Behov for udenlandsk arbejdskraft

  • 25% af virksomhederne på Sjælland rapporterer, at de forgæves har forsøgt at rekruttere medarbejdere, hvilket har resulteret i produktionsbegrænsninger (STAR, 2017)

  • 24% af virksomhederne på Sjælland regner med at skulle rekruttere udenlandsk arbejdskraft inden for det næste halve år (YouGov og Lederne 2017)

  • 50% af de danske virksdomheder oplevede i 2016 problemer med at rekruttere it-specialister (Eurostat)

Bidrager til statskassen


  • Højtuddannede udenlandske medarbejdere uden familie bliver i gennemsnit i Danmark i 5½ år og bidrager med et nettobeløb på godt 130.000 kr. om året til de offentlige finanser. Med familie er den gennemsnitlige opholdslængde 10 år og det gennemsnitlige nettobidrag knap 220.000 kr. om året. (DEA 2016)

  • Tilstedeværelsen af international arbejdskraft er samtidig forbundet med øget produktivitet og konkurrenceevne (Dansk Industri 2015, Det Økonomiske Råd 2017)

Bidrager med unik viden


  • Knap halvdelen af de danske erhvervsledere peger på, at udenlandsk arbejdskraft har kvalifikationer og kompetencer, de ikke pt. kan skaffe i Danmark (YouGov og Lederne 2017)

  • Internationale medarbejdere tilfører globale kompetencer i form af særlige sprogkundskaber, internationale erfaringer, kulturforståelse, samt viden om udenlandske markeder (Det Økonomiske Råd 2017)