We use cookies for statistical purposes as part of our work to create a good website.
Unless you say "no thanks to cookies", we assume that you agree to our cookie policy.

You can also click yes to cookies to accept our cookie policy.

Værdien af udenlandske virksomheder


Selvom udenlandske virksomheder kun udgør 4% af de private virksomheder i Greater Copenhagen, så står de alligevel får 28% af eksporten, 32% af omsætningen og 24% af den private beskæftigelse i den danske del af Greater Copenhagen. Det internationale erhvervslivs betydning for dansk økonomi går imidlertid videre end det.

Udenlandske virksomheder øger produktiviteten

Når andelen af beskæftigede i udenlandsk ejede virksomheder stiger med ét procentpoint, så stiger produktiviteten blandt regionens egne virksomheder med 1,1% i gennemsnit. (Copenhagen Economics).


Udenlandske virksomheder bidrager med ny viden

Udenlandske virksomheder såvel som udenlandske medarbejdere medbringer ny viden og måder at gøre tingene på, der over tid forplanter sig til resten af erhvervslivet og dermed er en væsentlig kilde til de ideer, vi som samfund skal leve af i fremtiden


Udenlandske virksomheder styrker konkurrenceevne


Udenlandske virksomheder skubber til de eksisterende erhvervsstrukturer ved at øge konkurrencen og skabe en fornyelse blandt danske aktører