We use cookies for statistical purposes as part of our work to create a good website.
Unless you say "no thanks to cookies", we assume that you agree to our cookie policy.

You can also click yes to cookies to accept our cookie policy.

Årets resultater

I 2017 var vi med til at skabe 1.259 arbejdspladser ved at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder og investorer til Greater Copenhagen. En jobskabelse, der forventes at medføre hele 830 indirekte jobs hos andre virksomheder i Greater Copenhagen. Vi har derudover tiltrukket og fastholdt 200 udenlandske specialister i samarbejde med 96 virksomheder, der søgte medarbejdere med kvalifikationer og kompetencer, virksomhederne havde problemer med at skaffe i Danmark.

Download vores årsberetning herSamfundsværdien af årets resultater

Greater Copenhagen og regionens virksomheder får ikke blot glæde af disse resultater her og nu. Tiltrækningen af udenlandsk talent, viden og investering styrker også Greater Copenhagens konkurrenceevne, produktivitet og innovation på den lange bane. Læs her hvorfor:

Behov for udenlandsk arbejdskraft

  • 25% af virksomhederne på Sjælland rapporterer, at de forgæves har forsøgt at rekruttere medarbejdere, hvilket har resulteret i produktionsbegrænsninger (STAR, 2017)

  • 24% af virksomhederne på Sjælland regner med at skulle rekruttere udenlandsk arbejdskraft inden for det næste halve år (YouGov og Lederne 2017)

  • 50% af de danske virksomheder oplevede i 2016 problemer med at rekruttere it-specialister (Eurostat)

Bidrager til statskassen

  • Højtuddannede udenlandske medarbejdere uden familie bliver i gennemsnit i Danmark i 5½ år og bidrager med et nettobeløb på godt 130.000 kr. om året til de offentlige finanser. Med familie er den gennemsnitlige opholdslængde 10 år og det gennemsnitlige nettobidrag knap 220.000 kr. om året.(DEA 2016)

  • Tilstedeværelsen af international arbejdskraft er samtidig forbundet med øget produktivitet og konkurrenceevne (Dansk Industri 2015, Det Økonomiske Råd 2017)

Bidrager med unik viden


  • Knap halvdelen af de danske erhvervsledere peger på, at udenlandsk arbejdskraft har kvalifikationer og kompetencer, de ikke pt. kan skaffe i Danmark. (YouGov og Lederne 2017)

  • Internationale medarbejdere tilfører globale kompetencer i form af særlige sprogkundskaber, internationale erfaringer, kulturforståelse samt viden om udenlandske markeder (Det Økonomiske Råd 2017)


Udenlandske virksomheder øger produktiviteten

Udenlandske virksomheder udgør kun 4% af de private virksomheder i Greater Copenhagen. Alligevel står de for 28% af eksporten og 32% af omsætningen

Når andelen af beskæftigede i udenlandsk ejede virksomheder stiger med ét procentpoint, så stiger produktiviteten blandt regionens egne virksomheder med 1,1% i gennemsnit.(Copenhagen Economics)


Udenlandske virksomheder bidrager med ny viden

Udenlandske virksomheder såvel som udenlandske medarbejdere medbringer ny viden og nye måder at gøre tingene på, der over tid forplanter sig til resten af erhvervslivet og dermed er en væsentlig kilde til de ideer, som vi som samfund skal leve af i fremtiden


Udenlandske virksomheder styrker konkurrenceevnen


Udenlandske virksomheder skubber til de eksisterende erhvervsstrukturer ved at øge konkurrencen og skabe fornyelse blandt danske aktører