Kina-indsats skaber 220 job i Hovedstadsområdet

En målrettet indsats for at trække kinesiske investeringer til Hovedstadsområdet betaler sig, viser en opgørelse fra Copenhagen Capacity, der arbejder med at tiltrække udenlandske investeringer, virksomheder og talenter til Region Hovestaden og Region Sjælland. Indsatsen ’Sourcing China’ sikrede således 220 nye job i 2013.

Over hele verden kæmper byer og regioner om at tiltrække internationale investeringer og talenter, der skaber vækst og arbejdspladser. Det gælder ikke mindst investeringer fra Kina, der som verdens næststørste økonomi foretager oversøiske investeringer i et eksplosivt tempo. Bare ikke i Danmark, som er blandt EU’s ringeste til at tiltrække kinesiske investeringer. Men det kan være ved at ændre sig:

"Copenhagen Capacity påbegyndte i 2013 indsatsen ’Sourcing China’, der skal sikre, at Region Hovedstaden og Region Sjælland udnytter potentialet for at tiltrække kinesiske investeringer, virksomheder, talenter og turister langt bedre. Vi er kun lige begyndt, men arbejdet har allerede betydet 220 nye arbejdspladser i 2013 mod 10 i 2012", siger Claus Lønborg, direktør for Copenhagen Capacity, der netop har offentliggjort sin årsberetning.

Fra et flerårigt dansk fokus på at hjælpe danske virksomheder ind på det kinesiske marked, har regionerne i 2013 således kastet sig hårdt ind i kampen om også at tiltrække kinesiske investeringer og virksomheder.

"Tiltrækning af investeringer fra Kina er et område, som kræver både udvikling og vedholdenhed. Vi har delt arbejdet i to og bistår således både med at udvikle de nødvendige regionale tiltag, der skal gøre det mere attraktivt for kinesiske investorer at komme hertil, ligesom vi bruger flere ressourcer på at markedsføre hovedstadsregionens og Sjællands tilbud i Kina. Ud af de 1240 direkte og afledte job vi skabte og fastholdt i 2013 udgjorde investeringer fra Kina således 220", siger Claus Lønborg.

"Vi glæder os over, at vi i en tid, hvor økonomien stadig er presset for mange virksomheder stadig er i stand til at opretholde en høj resultatskabelse med 1240 direkte og afledte jobs skabt i 2013 mod 1374 i vores rekordår 2012", siger Claus Lønborg.

Kinesere kan skabe 1000 nye job
Målet med den særlige indsats ’Sourcing China’ er, dels at Hovedstadsregionen skal have besøg af fire gange så mange kinesiske turister, så vi går fra 75.000 i 2012 til 300.000 overnatninger i 2020, dels at Hovedstadsregionen skal tredoble antallet af kinesiske investeringer fra 2011 frem mod 2020.

Samlet set er det vurderingen, at de to nye initiativer, ved at fremme turisme og investeringer, kan skabe op mod 1000 nye arbejdspladser i Hovedstadsregionen frem mod år 2020.

"Med 220 job skabt i 2013 alene er vi godt på vej. Men det er en bane med mange spillere. Dublin, Hamborg, Stockholm og byer og regioner i resten af verden byder jo også de kinesiske investorer og virksomheder indenfor", siger Claus Lønborg.

Verdens mest innovative
Når det handler om at tiltrække bl.a. de kinesiske investeringer, er det afgørende vigtigt at differentiere sig fra andre byer og regioner med samme dagsorden. Og ifølge det Financial Times-ejede, fDi Intelligence, er det netop, hvad Hovedstadsområdets investeringsfremmeindsats har gjort i 2013.

"Copenhagen Capacity blev i 2013 udråbt til den mest innovative investeringsfremmeorganisation i verden. Det skete blandt andet på baggrund af vores arbejde med at afdække og udvikle regionernes særlige styrkepositioner og markedsføre disse målrettet overfor udenlandske investorer", siger Claus Lønborg.

Se hele Copenhagen Capacity’s årsberetning HER