Copenhagen Capacity fortsætter med at skabe danske arbejdspladser

1.368 nye arbejdspladser i hovedstadsregionen. Det er et af resultaterne for 2011 hos Copenhagen Capacity, der tiltrækker investeringer til København og hovedstadsregionen. I 2012 vil organisationen sætte flere sejl for at gøre hovedstadsregionen endnu mere attraktiv som destination for udenlandske virksomheder og talenter. Og der er brug for begge dele, hvis der skal skabes jobs og vækst i regionen.
"2011 var et markant år for Copenhagen Capacity. I forhold til strategien kom vi rigtig godt fra start, og på trods af et hårdt marked lå vi hele året igennem foran vores målsætning for resultatskabelse. Et godt 2011 har sat scenen for 2012, hvor opskriften blandt andet hedder videreudvikling af centrale erhvervsklynger med internationalt potentiale og flere udenlandske talenter til Danmark", siger adm. direktør Claus Lønborg, Copenhagen Capacity.

Tilbage i november måned sidste år kunne Copenhagen Capacity melde ud, at resultatet fra rekordåret 2010 var passeret. For hele 2011 nåede organisationen 1.368 nye arbejdspladser på 32 investeringssager, hvilket er en forbedring i forhold til 2010 på 15,5 %.
 
Talent og klynger skaber vækst
Copenhagen Capacitys øgede indsats inden for klynger og tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter har betydet flere medarbejdere i organisationen og en ny organisationsstruktur. Ændringer, der i 2012 skal tilsikre, at organisationen i endnu højere grad kan være med til at løfte hovedstadsområdet. Claus Lønborg forklarer:
 
"I en globaliseret verden er det en kendsgerning, at virksomheder etablerer sig der, hvor deres opgaver bliver løst bedst muligt. I 2011 har vi derfor etableret og videreført en række projekter i tæt samarbejde med kommunale, regionale og nationale aktører med det formål at gøre regionen endnu mere attraktiv som destination for udenlandske virksomheder".
 
I slutningen af 2011 fik Copenhagen Capacity i tæt samarbejde med offentlige og private aktører støtte til at igangsætte projektet ”Copenhagen Talent Bridge”, der sigter mod at skaffe flere internationale talenter i form af specialister og internationale studerende til virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Danmark.
 
"Adgangen til stærke klynger og kvalificeret arbejdskraft er i dag en global konkurrenceparameter og et væsentlig aktiv i at gøre hovedstadsregionen til den førende destination for udenlandske investeringer i Europa", siger Claus Lønborg.
 
På baggrund af Copenhagen Capacitys målrettede arbejde med at koble klynger, talent og investeringsfremme er organisationen netop af Financial Times blevet kåret som den bedste investeringsfremmestrategi.
 
Hovedstadsområdet og Copenhagen Capacity blev i 2011 kåret af Financial Times for have den bedste strategi for tiltrækning af udenlandske investeringer - både blandt de mindre regioner i Europa samt blandt alle regioner i Nordeuropa.  I 2010 modtog Copenhagen Capacity FN’s pris for bedste investeringsfremmeorganisation, når det drejer sig om grønne investeringer, ligesom Financial Times i 2010 kårede organisationen til at have den bedste erhvervsstrategi i Nordeuropa. Derudover kårede Verdensbanken i 2009 Copenhagen Capacity til verdens bedste investeringsfremmeorganisation.
 
Se hele årsberetningen her.