Analyse: væksten i København kun 50% af Stockholms

Væksten i Københavnsområdet har de seneste 5 år været den halve af væksten i Stockholm. Med en årlig vækst på 1,6 pct. ligger København i det europæiske midterfelt, mens Stockholmregionen med 3,2 pct. ligger i top blandt seks konkurrerende storbyregioner. Det viser en analyse fra Copenhagen Capacity.

Finanskrisen ramte Greater Copenhagen-regionen langt hårdere en storkonkurrenten Stockholmregionen. I 2009 oplevede hovedstadsområdet et fald i realvæksten på 3,5 pct., mens den negative vækst i nogle dele af Region Sjælland næsten nåede 10 pct. Derimod har Stockholmregionens centrum ikke på noget tidspunkt oplevet negativ vækst, mens den ydre del af regionen oplevede en mindre nedgang efter krisen.

Lav vækst udgør et dobbelt problem
Siden har væksten generelt været højere i regionen i og omkring den svenske hovedstad. Inkluderes Skåne i Greater Copenhagen-regionen, har regionen samlet haft en årlig gennemsnitlig vækst på 1,6 pct. i perioden 2009-2012. Heroverfor står Stockholmregionen med en vækst på 3,2 pct. Inden for Greater Copenhagen-regionen er Skåne top-performeren, efterfulgt af hhv. Region Hovedstaden og Region Sjælland.

”Den lave vækst udgør et dobbelt problem. Den bremser vækst og udvikling hos de virksomheder, som allerede er her, og den gør det sværere at tiltrække virksomheder udefra, da de naturligt orienterer sig mod vækstområder. Den lave vækst øger derfor behovet for, at vi meget præcist kan forklare udenlandske virksomheder, hvilke muligheder de finder her. Det skal Greater Copenhagen-samarbejdet medvirke til, da initiativet blandt andet sigter mod at definere og udvikle regionale styrkepositioner”, siger Claus Lønborg, adm. direktør i Copenhagen Capacity.

Udenlandske virksomheder har højere produktivitet  
Den beherskede danske vækst skyldes til dels faktorer, som den regionale vækstindsats i Greater Copenhagen kan være med til at rette op på.

”Det er veldokumenteret, at udenlandsk ejede virksomheder generelt har højere produktivitet end danske, og derfor skal vi fortsætte arbejdet med at trække udenlandske virksomheder til regionen. Derudover har regionen stort behov for at forbedre sin indsats med at tiltrække udenlandske videnarbejdere, som er en forudsætning for at tiltrække videntunge virksomheder og for at skabe fortsæt vækst og innovation i danske virksomheder”, siger Claus Lønborg.

Én højtuddannet udlænding producerer for to
København har en lavere andel af udenlandske videnarbejdere end både Stockholm, Dublin, Hamborg, Berlin og Amsterdam, som er de seks storbyregioner, Greater Copenhagen typisk sammenligner sig med. Beregninger fra DI viser, at en højtuddannet udlænding i den private sektor i gennemsnit skaber en årlig værdi på omkring 1,5 mio. kroner. Det svarer nogenlunde til, hvad der produceres på lidt over to gennemsnitlige arbejdspladser i Danmark[i]. Derfor har DI også peget på, at Danmark bør styrke indsatsen for at fastholde dygtige udenlandske studerende i Danmark, efter de har afsluttet deres studier.

Blandt årsagerne til Greater Copenhagens lavere vækst er også Danmarks begrænsede produktivitetsudvikling, at Sverige hidtil har undgået en boligboble som Danmarks, og at Sverige har brugt kortsigtede instrumenter i form af kurs- og renteændringer, hvilket Danmark ikke har mulighed for på grund af fastkurspolitikken.[ii]

Læs hele analysen i Copenhagen Capacity årsrapport

For mere information

Kontakt venligst Claus Lønborg, adm. direktør i Copenhagen Capacity, cl@copcap.com / +45 24 98 16 16.

[i] DI, 2014, ”VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY”

[ii] Økonomi- og Indenrigsministeriet, Martin Nyhgaard Jørgensen, “Danmark versus Sverige – det handler om produktivitet!”, 08-01-2014.