Indonesien ser på bæredygtig byudvikling i København

I marts besøgte en indonesisk ministerdelegation København for at se på bæredygtig byudvikling. Besøget var arrangeret igennem Greater Copenhagens nye modtageenhed.

Østasien er blandt de områder, der mærker konsekvenserne af de globale klimaforandringer. Temperaturstigninger, tørke og flere ødelæggende oversvømmelser skaber et nyt trusselsbillede, og blandt andet derfor planlægger Indonesien nu at opføre 10 nye bæredygtige byer.  I marts besøgte en delegation med landets planlægningsminister København for at se på danske løsninger inden for bæredygtig byplanlægning og udvikling.

Inspiration fra stadsarkitekten og Rambøll
Delegationens besøgsprogram blev arrangeret gennem Greater Copenhagens nye modtageenhed ”One-Point Entry Service” i et samarbejde mellem Copenhagen Capacity, Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning og den danske ambassade i Jakarta.

”Danmark er verdensførende inden for bæredygtig byudvikling, så der var gode muligheder for at lave et relevant program. Vi satte blandt andet delegationen sammen med Københavns Stadsarkitekt og med Rambøll, der jo har andel i mange bæredygtige løsninger i København. Selvom modtageenheden endnu er i opstartsfasen, fungerede samarbejdet om besøget rigtig godt, og det tegner lovende for den videre udvikling”, siger Jakob Norman-Hansen, sekretariatschef for One-Point Entry Service, Copenhagen Capacity.

Besøget lå i forlængelse af Verdensbankens konference Public-Private Dialogue Workshop 2015.

Skal skabe værdi for kommuner og virksomheder
Modtageenheden skal blandt andet sikre, at besøg fra udenlandske delegationer skaber mest mulig værdi for kommuner og virksomheder i Greater Copenhagen. Derfor blev Rambøll inddraget i besøgsprogrammet.

”Rambøll arbejder med byudvikling fra vores kontor i Singapore og kigger for tiden på at forstærke indsatsen i Indonesien. Under besøget ville den indonesiske planlægningsminister blandt andet gerne have vores input på et konkret byudviklingsprojekt, så vi var på flere måder et rigtig godt match”, fortæller Neel Strøbæk, Group Director for Miljø, Rambøll.

Hun understreger, at København er en imponerende show case, selv om de bæredygtige løsninger ofte skal opføres i større skala i udlandet. Rambøll arrangerede blandt andet et site besøg til Ørestaden og fortalte om deres erfaringer med byudvikling igennem offentlig-private partnerskaber (OPP) finansieret ved hjælp af grønne obligationer.