Copenhagen Capacity tiltrækker internationale medarbejdere til Region Sjælland

Med en pulje på lidt over 17 mio. kr. sætter Copenhagen Capacity i samarbejde med en række regionale partnere ind over for det akutte behov for højt kvalificeret arbejdskraft i Region Sjælland. Projektet vil hjælpe lokale virksomheder med at tiltrække og fastholde internationale medarbejdere med specialkompetencer.

Region Sjælland er den region i Danmark, der har den største mangel på højt kvalificeret arbejdskraft. Hele 25 procent af Sjællands virksomheder forsøger forgæves at rekruttere medarbejdere, hvilket hæmmer virksomhedernes produktion og vækst.

Copenhagen Capacity sætter nu ind over for problemet med et EU-støttet projekt, der skal tiltrække udenlandske medarbejdere til regionens virksomheder. Projektets samlede budget er på 17,3  millioner kroner, heraf bidrager Den Europæiske Socialfond med 10,4 millioner. 

”Skal vi forhindre, at virksomhederne i Region Sjælland flytter til andre breddegrader eller hæmmes i deres vækst, så skal vi fastholde og tiltrække flere talenter. Det kan vi, hvis vi sammen med regionens virksomheder, erhvervsråd og kommuner gør Region Sjælland mere synlig over for internationale talenter, der har de kompetencer, virksomhederne hungrer efter”

separator- Nikolaj Lubanski, direktør for talenttiltrækning i Copenhagen Capacity

Fire erhvervsområder i fokus 

Da det især er Regions Sjællands vækstvirksomheder, der lider under manglen på kvalificeret arbejdskraft, fokuserer projektet på regionens små - og mellemstore virksomheder (SMVer).

Alle brancher opfordres til at deltage i projektet, men Copenhagen Capacity har kortlagt fire erhvervsområder, der har størst behov og potentiale for at tiltrække internationale talenter.

Nemlig erhvervsområderne life science/ bioteknologi, fødevarer, logistik og produktion.

Hjælp til at finde og ansætte internationale specialister

Life science/ bioteknologi, fødevarer, logistik og produktion bliver derfor omdrejningspunktet for en række digitale kampagneindsatser, der skal introducere udlandet til Region Sjællands styrkepositioner og karrieremuligheder.

Lokale virksomheder kan markedsføre ledige jobs gennem kampagnerne, hvilket Copenhagen Capacity tidligere har haft succes med. Copenhagen Capacity har blandt andet markedsført spilindustrien i Greater Copenhagen i en kampagne, der blev set over 11 millioner gange, hvilket medførte, at 1.000 specialister ansøgte de 40 jobs, kampagnen synliggjorde.

Derudover kan virksomhederne løbende blive matchet med internationale talenter fra Copenhagen Capacitys database med kandidater, der søger en karriere i Region Sjælland eller deltage på match-making events med herboende internationale studerende, der ønsker at gøre karriere i regionen.

Vil du høre mere om, hvordan projektets aktiviteter kan hjælpe din virksomheder med at finde internationale medarbejdere, så kontakt: Ronja Torfing på mail rmt@copcap.com og telefon +45 40 47 44 55 eller Kia C. K. Sørensen på mail kcs@copcap.com og telefon +45 28 58 84 83. 

Kommuner og erhvervsråds inviteres til at deltage

Copenhagen Capacity ønsker at indgå tæt samarbejde med Region Sjællands kommuner og erhvervsråd. De kan nemlig hjælpe med at identificere og kontakte lokale virksomheder, som mangler kvalificeret arbejdskraft, og bidrage med regionale løsninger, der kan sikre, at virksomhederne er klar til at tage imod de internationale medarbejdere.

Copenhagen Capacity vil derudover samarbejde med et begrænset antal større virksomheder, der kan indgå i de digitale kampagner som eksempel på regionens førende industrier.

Vil din virksomhed deltage i projektet som partner, så kontakt Nikolaj Lubanski, direktør for talentafdelingen i Copenhagen Capacity på telefon: +45 22 16 15 11 eller mail: nl@copcap.com.

FAKTA

  • Projektet er 3-årigt med opstart primo 2018.
  • Projektets hovedindsatser skal blandt andet føre til at skabe 100 nye ansættelser i de sjællandske virksomheder.
  • SMVerne i Region Sjælland kan omkostningsfrit deltage i alle projektets aktiviteter.
  • Alle 17 kommuner i Region Sjælland inviteres til at deltage som partnere i projektet, hvoraf 4-5 interesserede kommuner forventes at deltage som økonomiske partnere.
  • Blandt danske erhvervsledere peger knap halvdelen på, at udenlandske arbejdskraft har kompetencer, som de ikke p.t. kan skaffe i Danmark, og at rekruttering af højtuddannet arbejdskraft derfor er en forudsætning for, at de danske virksomheder kan klare sig i den internationale konkurrence.
  • Hver fjerde virksomhed regner med at skulle rekruttere arbejdskraft fra udlandet det næste halve år. Det er mere end en fordobling på fem år.
  • En femtedel af SMVerne i Region Sjælland har i 2016 svaret, at det er blevet sværere eller meget sværere at skaffe lokal og kompetent arbejdskraft. Til sammenligning var svaret i 2015 kun en tiendedel.
  • Ifølge Danmarks Statistik var der 2.673 ledige stillinger i Region Sjælland i 1. halvår 2016. Det er 42% flere end 1. halvår af 2015.