Åbent brev til landets politikere: Sådan afhjælper vi manglen på specialiseret arbejdskraft i Danmark

Copenhagen Capacity samlede tre internationale specialister og tre danske virksomheder til debat på årets Folkemøde. Sammen blev panelet enige om seks konkrete anbefalinger, der kan afhjælpe manglen på talent i Greater Copenhagen. Sofie Carsten Nielsen fra Radikale Venstre var den første, der modtog brevet.

 
(Nikolaj Lubanski fra Copenhagen Capacity overrækker anbefalinger til Sofie Carsten Nielsen, integrationsordfører og uddannelses- og forskningsordfører for Radikale Venstre)

Skiftende visumregler, en for snæver forskerordning og et manglende program for medfølgende partnere var blandt de udfordringer, der blev diskuteret, da Copenhagen Capacity inviterede tre udenlandske specialister med bopæl i Danmark til debat på årets Folkemøde.

Med repræsentanter fra pharma-giganten Novo Nordisk, samt FinTech-succeserne Pleo og November First blev panelet enige om seks anbefalinger til landets politikere og erhvervsråd. Sofie Carsten Nielsen fra Radikale Venstre var onsdag den 27. Juni den første, der tog imod det åbne brev, da hun mødtes med Copenhagen Capacity.

Sidste år hjalp vi 96 danskbaserede virksomheder med at tiltrække og fastholde over 200 internationale specialister til stillinger, hvor talentpuljen simpelthen er for lille i Danmark. Skal vi skalere det tal op, så bliver vi nødt til at se på de udfordringer en vækstvirksomhed som Pleo oplever, når de vil ansætte en udenlandsk specialist, og de barrierer en amerikansk it-entreprenør, som paneldeltager Tegan Spinner oplever ved at bo og arbejde i Danmark

separator- Nikolaj Lubanski, direktør for talenttiltrækning i Copenhagen Capacity

 
(Panelet bestod af (fra højre): Jeppe Rindom, CEO & Cofounder af Pleo; Tegan Spinner, Founder af Lokalist; Michael Hallgren, Produktionsdirektør hos Novo Nordisk, Kalundborg; Mikael Nilsson, CEO hos November First;  Isuru A. Udugama, Postdoc på DTU og Adam Jones, Talent Attraction Manager hos Unity Technologies.)

Udlændingedebat, danskundervisning og skiftende visumregler

Udover de danske virksomheder bestod panelet af amerikanske Tegan Spinner, der har skabt den digitale platform ”Lokalist”, britiske Adam Oliver Jones fra Unity Technologies og newzealandske Isuru A. Udugama, der er postdoc på DTU.

Blandt kritikpunkterne pegede panelet bl.a. på, at de mange skiftende visumregler skaber stor utryghed hos ikke EU-borgere, ligesom negative historier om indvandring skader Danmarks ry blandt expats – en pointe, der illustreres ved, at Danmark i 2017 rangerer i bunden af listen over ”Most welcoming countries for expats”. 

In reality it’s difficult to run a business when you don’t know whether you are allowed to stay here next year. Right now, I have 5 employees, so it feels strange to have this uncertainty. I think if you have an active ApS in the country and you contribute to the Danish society, it should be a bit harder to kick you out of the country then it currently is

separator- Tegan Spinner, grundlægger af www.Lokalist.dk, - flyttede fra Silicon Valley i USA til Danmark I 2016 for at starte virksomhed I København

 

Panelet pegede også på faktorer, der kan fastholde flere specialister i Danmark; herunder gratis danskundervisning, der kan lette integrationen for udenlandske medarbejdere og karrierevejledning til medbragte partnere, der kan få ægtefæller hurtigere ud på det danske arbejdsmarked.

På baggrund af disse og flere betragtninger blev panelet enige om seks konkrete anbefalinger, der kort beskrevet lyder således:  

Seks anbefalinger fra Folkemødet:

  1. Genindfør adgangen til gratis dansk undervisning, og brug det aktivt som en tiltræknings- og fastholdelsesfaktor i en national talentstrategi

  2. Skab langt større kontinuitet i reglerne for udenlandsk arbejdskraft, så der skabes større tryghed og transparens for kandidater og virksomheder

  3. Genindfør muligheden for adgang til karrierevejledning for de medfølgende ægtefæller uanset bopælskommune

  4. Skab en alternativ forskerordning, der gør det attraktivt for internationale talenter med specialiseret arbejdskraft inden for eksempelvis IT at søge mod Danmark

  5. Styrk innovations- og forskningsmiljøer, samt den internationale synlighed og viden om forsknings- og innovationsmiljøer

  6. Adskil debat om velkvalificeret udenlandsk arbejdskraft, flygtninge og migranter

Læs hele det åbne brev med anbefalinger fra Folkemødet 2018

Fakta om CopCap

Copenhagen Capacity er Greater Copenhagens organisation for investeringsfremme og regional udvikling. Organisationens opgave er at tiltrække udenlandske virksomheder, investeringer og højtuddannet arbejdskraft til Greater Copenhagen med det formål at skabe job, vækst og udvikling i regionen.