Rekordmange internationale studerende i job i Danmark

Det går godt med at sluse internationale studerende på danske universiteter ud i jobs hos danske virksomheder, gennem tiltag som Copenhagen Capacity og Københavns Kommune står bag. Og det er godt nyt – for de udenlandske talenter er en gevinst både for virksomhederne og samfundsøkonomien.

På kun seks måneder – fra marts til september i år – skrev 138 internationale kandidatstuderende under på en ansættelseskontrakt i Danmark gennem hovedstadsprojektet "Vækst gennem udenlandske højtuddannede".

Det er en stigning på 225% i forhold til tidligere opgørelser.

”Stigningen på 225% skyldes flere ting. Dels søger flere internationale studerende vores karriereinitiativer, og dels har vi opbygget mere viden om, hvad virksomhederne og de studerende har brug for. Den ekspertise håber jeg, at vi også i fremtiden kan sætte i spil til gavn for hele Danmark”
- Nikolaj Lubanski, direktør for talent i Copenhagen Capacity

Tallene stammer fra den seneste opgørelsen af Socialfondsprojektet Vækst gennem udenlandsk højtuddannede, som Copenhagen Capacity og Københavns Kommune er udførende partnere i.

Læser fag danske virksomheder efterspørger

I dag er kun 34 procent af de internationale studerende i Danmark i job her i landet, to år efter at de har afsluttet deres universitetsuddannelse.

Og det på trods af, at højvækstbrancher som it/tech, life science og industrien mangler den slags højtuddannede medarbejdere – og at mange internationale studerende faktisk gerne vil blive i Danmark.

Copenhagen Capacitys karriereprogram Young Professionals in Denmark består af kandidatstuderende, hvoraf 48 procent læser inden for business, 38 procent inden for it eller ingeniørfaget, og 14 procent inden for life science - og har netop til formål at bygge bro mellem de studerende og dansk erhvervsliv.

”Vi skal blive bedre til at fastholde udenlandske studerende i Danmark. Mange af dem læser kernefag, som danske virksomheder har et akut og stigende behov for. Derudover er de internationale studerende nødvendige for, at både uddannelserne og de danske virksomheder, der ansætter dem, kan bevare deres globale udsyn”
- Nikolaj Lubanski, direktør for talent i Copenhagen Capacity

Udenlandske højtuddannede er en overskudsforretning

De udenlandske studerendes værdi for Danmark er blevet undersøgt mange gange – sidste år viste en analyse af DTU’s internationale dimittender fra Damvad Analytics fx, at internationale ingeniør- og it-kandidater allerede giver overskud efter tre år.

Andre tal fra DEA viser, at en højtuddannet udenlandsk medarbejder uden familie i gennemsnit bliver i Danmark i 5½ år og bidrager med 720.000 kroner netto til de offentlige finanser.

Kommer medarbejderen med familie er den gennemsnitlige opholdslængde 10 år og det gennemsnitlige nettobidrag 2,2 millioner kroner.

Om ”Vækst gennem udenlandsk højtuddannede”

Vækst gennem udenlandsk højtuddannede er finansieret af EUs Socialfond og består af to spor ”tiltrækning” og ”fastholdelse”, og sidstnævnte består af tre ben:

  • Karriereprogrammer: Greater Copenhagen Career Program, som er et seks måneders forløb for internationale kandidatstuderende varetaget af International House Copenhagen/Københavns Kommune, og Young Professionals in Denmark, som er et 12 måneders forløb med fokus på karrierenetværk varetaget af Copenhagen Capacity.
  • Events: Karrierefremmende events med fokus på netværk, jobmuligheder og karrieretips. Fx Copenhagen Capacitys årlige International Talent Conference og andre matchmaking-konferencer mellem erhvervslivet og udenlandske studerende.
  • Løbende matchmaking: Copenhagen Capacity samler løbende cv’er fra udenlandske studerende på danske universiteter og ditto nyuddannede, som ønsker at arbejde i Danmark. Her kan virksomheder finde medarbejdere med særlige kompetencer.

Har din virksomhed behov for udenlandske specialister?

Hvis du vil vide mere om, hvordan Copenhagen Capacity kan hjælpe din virksomhed med at tiltrække udenlandske specialister til ledige stillinger, så kontakt Senior Talent Acquisition Manager Dan Rosenberg på e-mail: dro@copcap.com eller mobil: 0045 60 85 15 60.