Flere udenlandske virksomheder vælger København

I 2019 hjalp Copenhagen Capacity 50 udenlandske virksomheder med at starte eller udvide forretning i hovedstadsregionen – en stigning på 43% i forhold til 2017 og 2018. Særlig stor var interessen fra internationale tech og life science-virksomheder fra USA og Storbritannien. De 50 investeringer bidrager med 3,8 milliarder kroner til Danmarks økonomi.

43 procent flere end i 2018 og 2017. Så mange udenlandske virksomheder startede eller udvidede sidste år aktiviteter i hovedstadsregionen med hjælp fra den erhvervsdrivende organisation Copenhagen Capacity.

Blandt de 50 udenlandske virksomheder var 15 tech-virksomheder, 8 life science-virksomheder og 6 med speciale i cleantech og bæredygtig byudvikling, som primært kom fra USA, Storbritannien, det øvrige Europe og Kina.

”2019 blev rekordår for Copenhagen Capacity, og det er jeg glad for på hele Danmarks vegne. Udenlandske investeringer spiller en vigtig rolle i dansk økonomi, og hovedstaden er virksomhedernes primære indgang. I dag havner hele tre ud af fire udenlandske investeringer i Danmark i Greater Copenhagen-regionen. Det er derfor fortsat centralt at prioritere hovedstadsregionen og styrke den internationale markedsføring for at stå distancen i forhold til andre europæiske metropolregioner”

- Claus Lønborg, adm. direktør i Copenhagen Capacity

Tæt løb med Stockholm, London og Amsterdam

Stockholm, London og Amsterdam var blandt de konkurrerende byer, som virksomhederne hyppigst havde med i overvejelserne, før pilen pegede på København.En af dem er fintech-virksomheden Funderbeam, som via sin funding-platform hjælper iværksættere med at rejse investorkapital i de mellemste vækststadier. Funderbeam har hovedkontor i London og kontorer i Tallinn, Zagreb og Singapore, og da deres skandinaviske kontor skulle etableres, var både Stockholm, Oslo, Reykjavik og København i spil.

”Københavns åbne og uformelle forretningskultur med nem adgang til virksomheder og investorer er meget attraktivt for os. Derudover er tech-økosystemet i Danmark stadig ungt og behovet for startkapital i den tidlige vækstfase er stort, og det giver en masse forretningsmuligheder for Funderbeam. Og så trækker det bestemt ikke ned, at København er en fed by at bo i, og at folk her både er dygtige og ambitiøse, men også forstår at nyde livet”

- Rünno Allikivi, Head of Nordic Markets i Funderbeam

En god forretning for hele Danmark

De 50 investeringer skaber samlet et BNP-bidrag på 3,8 milliarder kroner. Og selvom alle virksomhederne i første omgang har placeret sig i hovedstadsområdet, er investeringerne en god forretning for hele Danmark.

Ud over at skabe en direkte samfundsøkonomisk værdi medfører investeringerne nemlig køb af leverancer og nye samarbejdsaftaler, som spreder sig til resten af landet. Dertil kommer, at ansatte i udenlandske virksomheder opnår nye kompetencer, som med tiden spredes til andre virksomheder.

FAKTA

  • I 2019 var Sverige den helt store konkurrent, som var med i overvejelserne hos 40% procent af virksomhederne, som fik hjælp af Copenhagen Capacity. Herefter følger Storbritannien, Tyskland, Holland, Norge og Finland.
  • USA var den hyppigste investor i 2019; 26% af virksomhederne kom fra USA. Dernæst følger Storbritannien, Kina, Holland, Finland, Japan, Indien, Sverige, Tyskland, Canada og det øvrige Europa.
  • Udenlandske virksomheder i Danmark udgør kun tre procent, men står for knap en tredjedel af landets eksport og værditilvækst.
  • Hovedstaden og Region Sjælland tiltrækker tre ud af fire udenlandske virksomheder og står for halvdelen af BNP og mere end halvdelen af Danmarks eksport.
  • Med de 50 udenlandske virksomheder, som Copenhagen Capacity har hjulpet, følger 133 udenlandske specialister og ledere; arbejdskraft, som dansk erhvervsliv har brug for. Derudover skaber og bevarer virksomhederne 1.055 jobs, mens knap 2.000 afledte jobs skabes gennem samarbejder med danske underleverandører og det deraf følgende øgede forbrug hos underleverandørernes medarbejdere.
  • Generelt påvirker udenlandske virksomheder og medarbejdere den eksisterende erhvervsstruktur positivt gennem såkaldte spillover-effekter. Fx stiller udenlandske virksomheder ofte skrappe krav til danske underleverandører, og ansatte i udenlandske virksomheder opnår nye kompetencer og spredes med tiden til andre virksomheder.
  • Udenlandske virksomheder øger konkurrencen og gør danske virksomheder mere produktive, fordi de danske virksomheder over tid adopterer ny koncepter og forretningsmetoder.