bg-exhibition-792158590

News archive

ecblank

 

Ny indsats for tiltrækning af udenlandske faglærte

Copenhagen Capacity skal sammen med 9 partnere fra hele landet gennemføre et nyt projekt for tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk faglært arbejdskraft. Projektet vil trække på gode erfaringer og resultater fra tidligere indsatser med tiltrækning af udenlandske højtuddannede som fokus.

Danske virksomheder har svært ved at finde tilstrækkelig faglært arbejdskraft særligt inden for industri og produktion.

Derfor har Copenhagen Capacity i et stærkt nationalt partnerskab fået en tillægsbevilling under projektet Talent til Danmark for at finde løsninger på arbejdskraftbehovet her og nu. Initiativet vil løbe over 15 måneder og har et budget på 11 mio. Kr.

“Virksomheder i Danmark mangler specialiseret faglært arbejdskraft big time. Derfor er vi glade for nu at kunne bruge erfaringerne fra ‘Talent til Danmark’ til tiltrækning af flere udenlandske faglærte. En stor tak til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og vores gode partnere for at muliggøre indsatsen til gavn for Danmarks erhvervsliv” 

- Nikolaj Lubanski, COO i Copenhagen Capacity

Partnerkredsen vil trække på de metoder, som er udviklet i projekterne Moving Global Talent og Talent til Danmark. Projektet kan derfor komme i gang med det samme og skabe resultater, selv på kort sigt. Projektet ‘Moving Global Talent’ har work-live-stay som operatør, og denne indtræder i partnerkredsen i forbindelse med den særlige indsats for faglært arbejdskraft.

”Hos work-live-stay ser vi frem til at igangsætte denne vigtige indsats i et stærkt nationalt partnerskab under ’Talent Til Danmark’. Faglært arbejdskraft er en væsentlig faktor for virksomhedernes vækst, og det er derfor essentielt at vi gør noget nu, så manglen på arbejdskraft ikke bliver en flaskehals for genstarten af erhvervslivet i Danmark. Umiddelbare behov kræver umiddelbare løsninger, og her er international faglært arbejdskraft et nødvendigt supplement til opkvalificering og uddannelse af danske kompetencer.”

-Iben Arvad Hansen, Direktør hos work-live-stay

Projektet omfatter 3 hovedindsatser:

  1. Tiltrækning af specialiserede udenlandske faglærte gennem målrettede digitale tiltrækningsforløb.
  2. Etablering af ambassadørnetværk.
  3. Modning af danske virksomheder til at modtage og fastholde udenlandsk faglært arbejdskraft.

Projektet vil gennemføre 2 målrettede tiltrækningsforløb, skabe en pulje af interesserede kandidater i udlandet og opbygge et ambassadørkorps af herboende udenlandske faglærte. Konkret vil minimum 40 virksomheder få hjælp til at dække deres arbejdskraftbehov.


Bag projektet er partnergruppen, som foruden Copenhagen Capacity, består af work-live-stay, Business Region Aarhus, Trekantområdet, Business Region Midtvest, International House North Denmark, Business Esbjerg, Udviklingsråd Sønderjylland, Bornholm Kommune og Ringkøbing Skjern Kommune og Erhvervsråd.


Kontaktoplysninger
Randi Mørk Lildballe
Projektleder for faglærte indsatsen
rml@worklivestay.dk
+45 2393 3044

Inge Schmidt Jensen
Projektleder for Talent til Danmark
isj@copcap.com
+45 6119 5116
Læs også mere her.