bg-exhibition-792158590

News archive

ecblank

 

Københavns Kommune skal være verdens mest bæredygtige hovedstad

Københavns Kommune har netop besluttet at igangsætte en ny indsats, der skal markedsføre København som verdens mest bæredygtige hovedstad.

Copenhagen Capacity skal sammen med Wonderful Copenhagen udvikle en international branding og tiltrækningsindsats for at markedsføre byens innovative miljø- og klimadagsorden og invitere verden til at besøge, tage del i og medvirke til at skabe ”The Most Sustainable Capital in the World”. 

Danmarks hovedstad har længe været rugekasse for de grønne løsninger. Om lidt genåbner København for resten af verden og det skal vi gøre med overskriften: Verdens mest bæredygtige hovedstad. Vi skal lokke endnu flere virksomheder, kongresser og turister til byen, så vi kan få sat ekstra gang i økonomien og den grønne omstilling på en og samme tid.

- Gruppeformand for Radikale Venstre i Københavns Borgerrepræsentation, Christopher Røhl Andersen 

Asbjørn Overgaard Christiansen, adm. direktør for Copenhagen Capacity, er også meget glad for, at København har besluttet markedsføringsindsatsen.

Vi har en unik mulighed lige nu for at øge det internationale kendskab til København, som en af verdens absolut mest grønne og bæredygtige byer. På den måde kan vi gøre København til en løftestang for hele Danmarks bæredygtige vækst.

- Adm. direktør for Copenhagen Capacity, Asbjørn Overgaard Christiansen 

Midlerne til markedsføringen af København er bevilliget via den såkaldte overførselssag i København, hvor uforbrugte midler fordeles til nye indsatser. Den samlede aftale har især fokus på genåbning af København efter Corona. Læs aftalen her: https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/aftale_om_overfoerselssagen_2020-2021.pdf