Top-erhvervsfolk: København har gode muligheder i den globale konkurrence

København er godt rustet til konkurrencen med større europæiske byer – men det kræver markedsføring. Mere åbne netværk vil desuden gøre det nemmere at tiltrække virksomheder og talenter. Sådan lød nogle af konklusionerne, da Copenhagen Goodwill Ambassadør-korpset mødtes til sit årlige seminar i København.

Igen i år mødtes Copenhagen Goodwill Ambassadør-korpset til seminar i København. Omdrejningspunktet var fremlæggelsen af en ny rapport om København og Danmarks fremtidsudsigter i et globalt perspektiv, som korpset har lavet blandt sine medlemmer.

I rapporten svarer 64 procent af goodwill-ambassadørerne, at de er 'meget enige' eller 'overvejende enige' i, at København står godt rustet til at klare sig i konkurrencen med større europæiske byer. Den danske ledelsesstil blev fremhævet som én af de ting, der er med til at gøre København og Danmark til et attraktivt sted for erhvervslivet.

Brug Borgen og Børge Mogensen
Under dagens paneldebat ”udefra-ind” blev det dog flere gange slået fast, at Danmark og København skal blive endnu bedre til at markedsføre sig internationalt. Man behøver blot at tage til Tyskland, for at opleve et dalende kendskab til Danmarks kompetencer, pointerede paneldeltager og goodwill-ambassadør Lars Himmer, der er salgsdirektør hos Volkswagen i Wolfsburg, Tyskland.

Derfor gælder det om at udnytte den bølge, som København og Danmark lige nu rider på. Danske film og tv-serier og dansk mode og design går sin sejrsgang i store dele af verden, ligesom prædikatet som ”verdens lykkeligste folk” tiltrækker global opmærksomhed. Derudover bør danskere i udlandet bruges mere aktivt som ambassadører for Danmark, fordi de har værdifulde netværk i udlandet, understregede panelet og flere goodwill-ambassadører.

Netværk er nøglen til investeringer
En af paneldeltagerne, den amerikanske professor Charles Marcus, som har sagt farvel til Harvard University til fordel for en karriere på Københavns Universitet, pegede på, at danskernes lukkethed er en barriere for at tiltrække udenlandske medarbejdere og virksomheder: ”Det kan være rigtig svært at blive en del af danske netværk, fordi I helst kun omgås dem, I kender fra folkeskolen”.

"Copenhagen Capacitys opgave er blandt andet at give udenlandske virksomheder og talenter adgang til netværk i Danmark. Det gælder både adgang til samarbejdspartnere, beslutningstagere, myndigheder, serviceudbydere, investeringsprojekter og finansieringsmuligheder. Netværk og konkrete forretningsmuligheder er det, der fremover skal til for at tiltrække og fastholde udenlandske investeringer," siger Nikolaj Lubanski, direktør for Talent i Copenhagen Capacity og fortsætter: "de senere års indsats for at tiltrække flere udenlandske talenter har netop haft stærkt fokus på at åbne netværk og karrieremuligheder for den enkelte medarbejder, så de får lyst til at blive længere og dermed bidrage til væksten i Danmark."

Om Copenhagen Goodwill Ambassadør-korpset
Goodwill-Ambassadør-korpset består af mere end 80 internationale erhvervsledere, entreprenører, innovatører, kulturfrontløbere og brandingeksperter med dansk baggrund, som bor i 30 forskellige lande. Korpset, som er støttet af Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen, har til formål at hjælpe med at tiltrække internationale investeringer, events og turister til København og Danmark – dels gennem støtte til konkrete initiativer og dels gennem løbende idéudvikling.

I de seneste år har korpsets medlemmer gennem en frivillig indsats bidraget til at tiltrække flere internationale virksomheder og kongresser og mere end 75 mio. kr. i investeringer samt skabt international medieomtale og over 100 jobs.