Thomas Hammer-Jakobsen ny director for Copenhagen Healthtech Cluster

Thomas Hammer-Jakobsen står nu i spidsen for det nye samarbejde, der skal sætte Greater Copenhagen på verdenskortet inden for udvikling og eksport af sundheds- og velfærdsteknologi.

Den 5. marts 2015 tiltrådte Thomas Hammer-Jakobsen som director for Copenhagen Healthtech Cluster (CHC).

”Vi er glade for, at Thomas Hammer-Jakobsen er ny director for Copenhagen Healthtech Cluster. Thomas har stor erfaring med offentlig-privat innovation og med at lede samarbejder med mange interessenter. Det er meget værdifuldt i forhold til at omsætte de samfundsmæssige udfordringer på sundheds- og velfærds­området til konkrete forretningsmuligheder og velfærdsløsninger”, siger Claus Lønborg, administrerende direktør i Copenhagen Capacity.

Thomas er stifter af Copenhagen Living Lab, hvor han siden 2006 har arbejdet som ledende partner med brugerdreven innovation i offentlig-private projekter som svar på tidens store velfærdsudfordringer. Han har her stået i spidsen for en række danske og internationale innovationskonsortier med fokus på ældreområdet og den globale demografiske forandring. Før det var han programchef for innovation i Danmarks Radio og divisionschef for DR’s børne- og unge enheder & DR’s regionale enheder.

Danmarks sundhedsudgifter under pres
Der bliver flere ældre og flere kronisk syge borgere i Europa, USA og Asien, og det øger presset på de danske og globale omsorgs- og sundhedsbudgetter. Her kan ny teknologi både være en ventil, der sparer ressourcer i sundhedssystemet og gør sygepleje, genoptræning og omsorgsopgaver nemmere og mere bekvem for borgerne.

Derfor skal Greater Copenhagen satse intensivt på at udvikle fremtidens sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger og sikre, at de omsættes til eksport, vækst og arbejdspladser i regionen.

”Fokus, hvor vi gør størst forskel”
Thomas’ første fokus bliver at samle CHC’s mange samarbejdspartnere om den fælles vision og sætte en række aktiviteter i gang allerede i 2015.

”Copenhagen Healthtech Cluster skal fokusere der, hvor vi gør størst forskel for borgere, offentlige institutioner, virksomheder og videninstititutioner. Jeg glæder mig til i dialog med vores mange samarbejdspartnere at definere, hvilke konkrete udfordringer CHC skal løse, og hvordan vi hver især kan bidrage”, siger Thomas Hammer-Jakobsen.

Privat er Thomas gift med Susanne og sammen har de fire børn. Læs mere om Thomas på LinkedIn.

Fakta

  • Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) blev lanceret den 19. november 2014.
  • Region Hovedstaden og Københavns Kommune har i 2015 afsat hhv. 2,5 og 0,5 mio. kr. til CHC’s sekretariat, som varetages af Copenhagen Capacity.
  • CHC’s styregruppe består ud over styregruppeformand Jørgen Bardenfleth af repræsentanter fra Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Copenhagen Capacity, Væksthus Hovedstadsregionen, Falck Hjælpemidler, Københavns Universitet, DTU, Accelerace og DELTA.