Ny direktør for Talent

Nikolaj Lubanski er ny direktør for Copenhagen Capacitys talentafdeling. Han står i spidsen for den indsats, der skal sikre, at Region Hovedstaden bliver endnu bedre til at tiltrække og fastholde internationale videnarbejdere, forskere og studerende – og dermed får bedre mulighed for at skabe udvikling og vækst.
Nikolaj Lubanski er ph.d. i sociologi og kommer fra en stilling som prorektor på Professionshøjskolen Metropol. Med sig har han også mange års erfaring som forsker, konsulent og leder i en række private og offentlige virksomheder, og han glæder sig til at bruge sin viden til at levere gode resultater sammen med Copenhagen Capacitys talentteam og talentindsatsens mange partnere. Her fortæller Nikolaj Lubanski mere om visioner og indsatsområder for talentafdelingen:

Hvad er Copenhagen Capacitys vision på talentområdet?
”Copenhagen Capacitys vision er, at gøre København og Danmark til et sted, hvor internationale talenter gerne vil arbejde og studere. Det kræver, at vi er kendt ude i verden som et sted, hvor der foregår noget spændende på et højt internationalt niveau. Og når talenterne kommer, skal de opleve at blive taget godt imod og få nogle gode faglige og personlige oplevelser.

Behovet for højtuddannet arbejdskraft vil stige i årene fremover, og samtidig bliver der færre danskere i den erhvervsaktive alder. Derfor er vi afhængige af, at højtuddannet international arbejdskraft, hvis vi vil fastholde det velfærdssamfund, vi har skabt, og opretholde vores konkurrencedygtighed.”

Hvad er de strategiske mål i 2013?
”Talentindsatsen skal indgå som et naturligt element i de danske bestræbelser på at få virksomheder til at investere og etablere sig her. I 2013 vil Copenhagen Capacity bl.a. målrette sit arbejde mod at:

  1. tiltrække og fastholde flere internationale talenter 
  2. få flere danske små og mellemstore virksomheder og forskningsinstitutioner til at ansætte internationale videnarbejdere
  3. koordinere en samlet indsats, så Danmark klarer sig godt i den intense internationale konkurrence om de kloge hoveder”
Hvordan skal det praktisk ske?
”Der skal bl.a. udvikles en målrettet markedsføringskampagne af Danmark som studie- og karrieredestination, vi skal kortlægge barriererne for og værktøjer til at flere små og mellemstore virksomheder ansætter internationale medarbejdere, og vi skal kigge på ordninger der kan matche internationale forskere med virksomheder med behov for specialiseret arbejdskraft. Derudover skal vi gøre det endnu mere tydeligt, at man hos Copenhagen Capacity kan få bistand på talentområdet.”