Inspirationstur til Amsterdam

Hvordan skaber Greater Copenhagen et stærkt city brand, der tiltrækker flere udenlandske virksomheder? Det undersøger Copenhagen Capacitys ledelse på en inspirationstur til Amsterdam og Eindhoven.

Amsterdam er ikke bare en populær destination for turister. Også udenlandske virksomheder vælger i stort antal den hollandske hovedstad til. Tilstrømningen skyldes blandt andet, at Amsterdam i mange år har investeret massivt i at brande og markedsføre byen internationalt. Greater Copenhagen står over for en stor opgave.

De hollandske erfaringer er værdifulde for Greater Copenhagen, som står over for en ny stor opgave med at markedsføre Greater Copenhagens 46 danske kommuner som en samlet region i udlandet. Derfor tager Copenhagen Capacitys ledergruppe på en todages inspirationstur til Holland i starten af oktober.

''Selvom København og Amsterdam er konkurrenter i kapløbet om internationale investeringer, er det stadig to forskellige byer med forskellige styrkepositioner. Men processerne omkring city branding har byerne helt til fælles, og her kan København lære af Amsterdams erfaringer. Eksempelvis hvilke initiativer, der tiltrækker virksomheder, og hvordan resultaterne gøres op”, forklarer Claus Lønborg, administrerende direktør i Copenhagen Capacity.

Inspiration til Copenhagen Healthtech Cluster
Turen går også til Hollands femtestørste by Eindhoven, der har skabt en stærk sundhedsklynge, hvor blandt andre den globale gigant inden for sundhedsteknologi, Philips Healthtech, udvikler og tester nye løsninger.

”Vores program i Eindhoven sigter mod at samle viden, der kan styrke den videre opbygning og internationalisering af Copenhagen Healthtech Cluster. Blandt andet ved at tale med virksomheder, der har placeret sig i den hollandske sundhedsklynge”, siger Thomas Hammer-Jakobsen, direktør for Copenhagen Healthtech Cluster.

Medlem af Global FDI Association
International sparring og videndeling er langt fra nyt i Copenhagen Capacity. Blandt andet sidder Copenhagen Capacity – som den eneste europæiske investeringsfremmeorganisation – i bestyrelsen for Global FDI Association. Organisationen arbejder for at udvikle og udbrede best practice inden for tiltrækning af udenlandske investeringer, eksempelvis ved at styrke dialogen og samarbejdet mellem det offentlige og erhvervslivet.