Halvdelen af nye, udenlandske talenter vil blive i Danmark

Dygtige udenlandske studerende er millioner værd for Danmark, hvis de bliver her i landet. Og det siger halvdelen af de senest ankomne internationale studerende allerede i en ny undersøgelse, at de planlægger at gøre. 150 af de unge talenter har netop sagt ja til at markedsføre Danmark – bl.a. med en række professionelt producerede reklamefilm, der netop er blevet færdige.

Internationale talenter er millioner værd for Danmark. Beregninger foretaget af DREAM-gruppen for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser viser en årlig forbedring på de offentlige budgetter på mellem 360 og 790 millioner kroner ved hvert år at fastholde 1.000 internationale studerende, der tager en kandidatuddannelse i Danmark.

Og noget tyder på, det ikke er urealistisk at indfri det potentiale. Hele 49 procent af 228 adspurgte internationale studerende svarer således i en ny undersøgelse, at de allerede nu, hvor de netop er ankommet til Danmark, planlægger at blive efter endt uddannelse, mens otte ud af ti planlægger at få et studie- eller fritidsjob. Og læser de studerende et helt studie her i landet, planlægger hele fire ud af fem af dem at blive her:

-De internationale studerende, vi kan trække her til landet, er guld værd, hvilket også er grunden til, at vi arbejder meget målrettet med både at tiltrække flere og få dem til at blive. Mere end 40 af vores ungdomsambassadør skaber i dag international vækst hos danske virksomheder gennem studiejobs og fuld beskæftigelse efter endt uddannelse siger Morten King-Grubert fra Copenhagen Capacity, der er i spidsen for Youth Goodwill Ambassador Corps, som er et netværk af 350 udvalgte udenlandske studerende, der ganske frivilligt promoverer Danmark som studie- og arbejdsland i deres hjemlande.

Men konkurrencen om de dygtige, internationale er hård og 48 procent af de adspurgte unge har da også søgt andre lande. Særligt populær udover Danmark er England, Sverige, Tyskland, Nederlandene, USA, Norge og Finland.

Ni ud af ti vil lære dansk
-Der er rift om de her talentfulde unge, og vi skal gøre noget særligt for at gøre dem opmærksomme på mulighederne i Danmark. Ellers taber vi i konkurrencen om at tiltrække og fastholde dem, siger Morten King-Grubert.

Undersøgelsen, der er foretaget blandt de 228 unge, der har søgt optagelse i Youth Goodwill Ambassador korpset, viser, at de unge oftest opdager muligheden for at studere i Danmark ved at søge online eller gennem deres personlige netværk.

-Vi skal gå anderledes til værks for at nå de her studerende end via uddannelsesmesser og traditionel marketing. Derfor har vi etableret netværket af ungdomsambassadører, der proaktivt deler deres personlige oplevelser i Danmark med studerende i deres hjemland og som netop har været med til at lave en række professionelt producerede reklamefilm om Danmark i samarbejde med reklame- og filmfolk, siger Morten King-Grubert.

- Danmark har brug for internationale talenter, som kan bidrage til udviklingen af innovative virksomheder med globalt udsyn. Med de internationale studerende følger blandt andet ny viden, nye måder at anskue opgaverne på og indsigt i andre kulturer. Derfor er det vigtigt, at vi åbner dørene og gør en seriøs indsats for at trække unge til Danmark. Det er godt og vigtigt arbejde, som ungdomsambassadørerne udfører, og det vil jeg gerne bakke op, siger uddannelsesminister Morten Østergaard.

En overraskende konklusion fra undersøgelsen blandt de udenlandske studerende er i øvrigt, at 86 procent af de udenlandske studerende siger, at de planlægger at lære dansk.

Fakta

Youth Goodwill Ambassador Corps er stiftet af Copenhagen Capacity i samarbejde med Styrelsen for Videregående Uddannelser og Wonderful Copenhagen.  Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Copenhagen Business School, Københavns Universitet og DTU er projektpartnere. Initiativet har siden 2010 udnævnt 350 ungdomsambassadører af disse er mere end 40 i dag beskæftiget i danske virksomheder som studiejobs eller fuld karriere efter endt uddannelse. Finansiel støtte kommer fra Industriens Arbejdsgivere i København, Karl Pedersen og Hustrus Industrifond samt Fonden til Markedsføring af Danmark.