Udenlandsdanske erhvervsfolk: For ringe image og kendskab til Danmark

En ny rundspørge blandt danske erhvervsledere i udlandet om Danmarks og Københavns image viser, at kendskabet er for lavt, og at negative historier på blandt andet udlændingeområdet blakker Danmarks internationale ry.

Traditionen tro mødtes Copenhagen Goodwill Ambassador (GWA) Corps i slutningen af august til korpset årlige seminar. Som optakt har Copenhagen Capacity og GWA-korpset lavet en rundspørge om Danmarks og Københavns image blandt 240 danske erhvervsledere i udlandet.

Besvarelserne peger på imageudfordringer, der vanskeliggør indsatsen for at tiltrække udenlandske virksomheder og, i særdeleshed, medarbejdere – og som dermed kan bremse væksten i Greater Copenhagen og Danmark.

Uklarhed og udlændinge
Over halvdelen (54 pct.) af de danske erhvervsledere i udlandet mener, at der et manglende kendskab til Danmark/København, og 61 pct. mener, at vores image er for generelt. Derudover nævner 41 pct., at Danmark har fået et image som uvenlig for udlændige, og 52 pct. mener, at der i indenrigspolitikken skal tages hensyn til, hvordan udlandet opfatter os.

''Danmark har rigtig meget at byde på, men det internationale kendskab til Danmark er grundlæggende for ringe. Dét gør, at nogle få negative historier hurtigt kan komme til at fylde for meget. Løsningen er ikke at lægge låg på den sunde og robuste offentlige debat i Danmark, men derimod at blive bedre til at vise udlandet alle de smukke nuancer i det danske samfund'', siger Henrik Fogh Rasmussen, der er medlem af Copenhagen Goodwill Ambassador Corps.

Behov for imagekampagne i udlandet
I rundspørgen fremgår det også, at 61 pct. af respondenterne opfordrer til/mener, at der bør iværksættes en imagekampagne for at styrke opfattelsen af Danmark i udlandet.

''Udenlandske virksomheder og talenter er vigtige for Danmarks fremtidige vækst, da de er mere produktive end danske og tilfører værdifuld viden. Derfor er der behov for at styrke kendskabet til, hvad Danmark og Greater Copenhagen kan tilbyde. Internationalt har København alle forudsætninger for at blive opfattet som en grøn, bæredygtig, cool og trendy metropol. Det skal vi bruge i den internationale markedsføring, hvilket præcis er tankegangen bag Greater Copenhagen-samarbejdet'', siger Claus Lønborg, adm. direktør i Copenhagen Capacity.

Vækstudfordring i Greater Copenhagen
Det manglende kendskab og flossede image er problematisk, da Danmark og Greater Copenhagen står over for en vækstudfordring, som tiltrækning af udenlandske virksomheder, investeringer og talenter kan være med til at løse. Hvor Danmark i 1994 var det 8. mest velstående land i OECD, får Danmark i 2014 en 15. plads. Derudover halter hovedstadsområdet efter konkurrerende metropoler som Stockholm og Berlin, når det gælder evnen til at skabe vækst og nye arbejdspladser.

Læs hele pressemeddelelsen her.