Hvem, hvad, hvor i Greater Copenhagen

Greater Copenhagen-samarbejdet er organiseret med en politisk bestyrelse, en administrativ styregruppe og et sekretariat. Her kan du se, hvem der er hvem.

Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk partnerskab mellem alle kommuner og regioner i Østdanmark, som skal være med til at fremme væksten i regionen.

Samarbejdet er organiseret med en politisk bestyrelse, en administrativ styregruppe og et sekretariat – som alle tre består af repræsentanter for Region Hovedstaden, Region Sjælland, KKR Hovedstaden, KKR Sjælland og Københavns Kommune. Region Skåne og Kommuneforbundet Skåne deltager også i både bestyrelse, styregruppe og sekretariat.

Sekretariatet er ikke samlet ét fysisk sted, men består af medarbejdere fra alle partnerne i Greater Copenhagen-samarbejdet.

Greater Copenhagen Organisationsdiagram

Ni nuværende initiativer
Bestyrelsen har besluttet at iværksætte en række konkrete initiativer, som skal bidrage til at nå visionen om, at Greater Copenhagen bliver et internationalt knudepunkt for investeringer og viden.

Bestyrelsen har udpeget operatører/tovholdere, som har til opgave at sikre, at initiativerne gennemføres i tråd med bestyrelsens politiske målsætninger.

Copenhagen Capacity er udpeget til at være operatør på tre af de nuværende ni initiativer:

  • Fælles brand for Greater Copenhagen
  • One-Point Entry Service (fælles modtageapparat)
  • Greater Copenhagen Investments (investorportal)

De øvrige seks initiativer og deres tovholdere er:

  • International House Copenhagen: Københavns Kommune, Michael Ryan Andersen, BW74@kff.kk.dk
  • Trafikcharter: Region Sjælland, Lars Bosendal, labo@regionsjaelland.dk
  • Fælles kommuneopslag: Kommunekontaktråd Hovedstaden, Hanne Agerbak, HGB@kl.dk
  • Fælles fødevaresatsning: Region Sjælland, Anette Moss, anettm@regionsjaelland.dk
  • Turismeprojekt: Region Sjælland, Anette Moss, anettm@regionsjaelland.dk
  • ESS (European Spallation Source)/MAX IV i Lund: Region Hovedstaden, Jakob Øster, jakob.oester@regionh.dk.