Copenhagen Capacity cementerer velfærdsteknologi som regional styrkeposition

Det ligger et stort uudnyttet potentiale i de danske velfærdsteknologiske løsninger i hovedstadsområdet. Det viser ny rapport om velfærdsteknologi som Copenhagen Capacity har udarbejdet, og som også dannede fundamentet for en nylig afholdt konference.

I rapporten har Copenhagen Capacity sammen med 15 kommuner i Region Hovedstaden i forbindelse med SPI projektet (samarbejde om proaktiv investeringsfremme) samlet sig om at afdække området velfærds- og sundhedsteknologi, med det formål at finde de styrkepositioner, der skal gøre hovedstadsregionen til verdens førende inden for udvikling og salg af sundhedsteknologiske produkter og services.

Konference samlede vigtige beslutningstagere
På baggrund af rapportens konklusioner samledes et bredt udsnit af de involverede aktører på det velfærdsteknologiske område d. 4. oktober 2013 til en konference, med temaet ”Hvordan udnytter vi potentialet for de velfærdsteknologiske løsninger og skaber resultater for alle parter?”. Her blev der blev sat fokus på hvordan det fremtidige marked for velfærdsteknologiske virksomheder kan understøttes med løsninger, så de både gavner den offentlige sektor og skaber et marked for virksomhederne.

De helt store samtaleemner udmøntede sig i samarbejdet og relationerne mellem offentlige aftagere og de private udbydere; hvordan sikrer vi, at succesfulde projekter udbredes inden for sundhedsvæsenet, så virksomhederne kan udnytte forretningspotentialet.

Om resultatet af mødet udtaler Kim Bek, udviklingsdirektør i Copenhagen Capacity:
- Mødet mellem beslutningstagere i kommunen og velfærdsteknologivirksomheder bærer frugt. Kommunen har i sagens natur det eksakte kendskab til de konkrete udfordringer og behov på velfærds- og sundhedsområdet, mens velfærdsteknologivirksomhederne i hovedstadsregionen kan gøre de offentlige problemer og udfordringer til innovative løsninger og forretning.

På baggrund af rapportens resultater og de input der kom fra konferencen arbejder Copenhagen Capacity og samarbejdspartnerne videre med at udnytte de styrkepositioner som det velfærdsteknologiske tilbyder og få tydeliggjort dets potentiale som et lukrativt investeringsområde.

Rapporten kan læses her

Se videoen fra konferencen her

Få mere information om SPI projektet her