Cisco skaber vækst i hovedstadsregionen

Amerikanske Cisco har fået øje på København, Albertslund og Frederikssund, hvor parterne nu udvikler nye smart city-løsninger. Copenhagen Capacity hjælper regionens kommuner med at skabe flere af disse værdifulde samarbejder.

I januar 2013 besøgte Københavns Kommune og Copenhagen Capacity syv amerikanske virksomheder i Silicon Valley for at markedsføre hovedstadsregionens kompetencer og testmuligheder inden for smart city-teknologier.

Besøgsturen mundede ud i en aftale mellem virksomheden Cisco og København, Albertslund og Frederikssund om at udvikle teknologiske løsninger, der forbedrer kommunernes borgerservice og hjælper Hovedstadsregionen med at nå sit mål om at blive CO2-neutral i 2025. Ved at bruge the Internet of Everything-strategier, som Cisco udvikler, kan kommunerne teste, udvikle og implementere smart-city løsninger. Eksempelvis intelligent gadebelysning, grønne bølger i trafikken, sensor-baseret sikring mod skybrud og intelligente energinet-ydelser.

Internet of Everything er betegnelsen for, hvordan internettet udvides, idet stadig flere enheder kobles på det, og anvendelsesmulighederne ændrer sig.  Sensorer finder vej til alt fra biler til sundhedsrelateret udstyr og energinetværket. Det skaber et helt nyt internet, hvor maskiner kommunikerer med hinanden, udveksler data og muliggør en hidtil uset grad af intelligens og automatik i netværket. 

Konkrete projekter skabte interesse 
Et af de projekter, som Cisco blev tiltrukket af, er ’the DOLL Living Lab’ i Hersted Industripark i Albertslund. Her vil belysning, kontrolsystemer og smart-city-teknologier blive testet i 1:1-skala, blandt andet af DTU. I Frederikssund handler samarbejdet primært om at etablere fremtidens datanetværk i forbindelse med den kommende Vinge By med en ny S-station ved Frederikssund.

150 millioner dollars til danske iværksættere
Cisco har desuden oprettet en global fond på 150 millioner dollars til at hjælpe opstartsvirksomheder og innovationsmiljøer inden for the Internet of Everything. Fondens midler er tilgængelige for alle danske iværksættere, og Cisco er ved at lave aftaler med de danske innovationsmiljøer om dette.

Hvad kan din kommune tilbyde internationale investorer?
Samarbejdet med Cisco er bevis på, at kommuner, der kender deres styrkeposition og kan tilbyde konkrete investeringsmuligheder, kan tiltrække internationale virksomheder og investorer, der skaber job og vækst. 

Copenhagen Capacity hjælper allerede i dag regionens kommuner med at definere deres styrkepositioner og markedsføre dem i udlandet:

"Copenhagen Capacity har mange års erfaring med at udvikle erhvervsklynger og stærke grundfortællinger om kommuners tilbud til erhvervslivet. Det er vigtigt ikke blot at tænke i traditionelle udbud – internationale investorer vil gerne præsenteres for test- og udviklingsprojekter, som de kan deltage aktivt i. Vores service er gratis for regionens kommuner," fortæller Marianna Lubanski, Director for Investment Promotion and Clusters i Copenhagen Capacity.

Download Håndbog for kommuner
Copenhagen Capacity har udviklet ”Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder – en håndbog for kommuner” i samarbejde med 15 kommuner i hovedstadsområdet. Håndbogen giver forslag til, hvad din kommune selv kan gøre for at tiltrække udenlandske virksomheder, og orienterer om hvor Copenhagen Capacity kan hjælpe.

Her kan du gratis downloade Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder – en håndbog for kommuner.