CHC vil skabe sund vækst i Greater Copenhagen

Copenhagen Healthtech Cluster inviterer virksomheder om bord på to projekter om simulationsbaseret træning af kirurger og digitalt understøttet genoptræning.
Copenhagen Healthtech Cluster (CHC), som blev lanceret i november 2014, arbejder for at identificere og igangsætte ”sund vækst”-muligheder. I 2016 søsætter CHC to projekter og inviterer nu virksomheder med relevante løsninger ind i samarbejdet. 

Simulationsbaseret træning af kirurger

Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) på Rigshospitalet er verdens førende forskningscenter inden for træning af teknisk avanceret simulation, dvs. computerbaseret simulering af minimalt invasive indgreb, robotkirurgi og diagnostiske procedurer.

Træningen giver læger under speciallægeuddannnelse mulighed for at gennemføre indgreb, inden de møder patienter af kød og blod. Det kan reducere indlæggelsestiden på hospitalerne samt risikoen for hospitals¬infektioner. 

CHC vil i samarbejde med Region Hovedstaden og en række partnere i 2016 kommercialisere CAMES for at udnytte det globale forretningspotentiale.

CHC vil derfor gerne i dialog med virksomheder, der tilbyder løsninger inden for fx simulation, imaging og sensor- og robotteknologi, og som kunne være interesserede i at samarbejde med CHC og CAMES.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere, så kontakt Project Development Manager Michael Møller Jensen på e-mail: mmj@copcap.com eller telefon +45 33 34 38 84.

Digitalt understøttet genoptræning

Projektet ”Storskalademonstration af Digital Understøttet Genoptræning og Træning” skal belyse, hvordan digitale løsninger kan bruges samt dokumentere effekterne af digitalt understøttet genoptræning, der anvendes på tværs af kommuner og regioner. 

CHC søger virksomheder, der tilbyder: 
  • Teknologier til digitalt understøttet genoptræning, særligt løsninger målrettet vedligeholdende træning og som gerne inddrager hverdagsaktiviteter i træningen.
  • Teknologiske løsninger til at forebygge indlæggelser og til at understøtte træning før operationer.