Britisk inspiration til dansk sundhedsinnovation

Copenhagen Healthtech Cluster har besøgt en række innovationsmiljøer i det engelske sundhedssystem for at hente inspiration til, hvordan Greater Copenhagen bliver et attraktivt sted for virksomheder at teste og udvikle velfærdsteknologi.

I Europa, USA og Asien stiger behovet for sundhedsydelser. Fra 2013 frem mod 2020, vil de globale sundhedsudgifter ifølge Eksportrådet stige med 25 billioner kroner. Samtidig bliver der relativt færre hænder til at varetage og finansiere opgaverne.

Det skaber et voksende behov for nye, smarte sundheds- og velfærdsløsninger og store muligheder, hvis Greater Copenhagen lægger sig i innovationsførerfeltet.

”Danmark råder over nogle af verdens bedste og ældste nationale sundhedsregistre. Sammen med regionens udviklings- og testfaciliteter giver det forskere og virksomheder en unik mulighed for at udvikle helt nye sundhedsløsninger. Det skal vi udnytte, så danske borgere får adgang til den bedste pleje og behandling, og til at trække udenlandske virksomheder som vil teste nye løsninger til Greater Copenhagen”, understreger Director for Copenhagen Healthtech Cluster Thomas Hammer-Jakobsen.

Samspil mellem virksomheder og sundhedspersonale

I januar tog en delegation arrangeret af Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) på inspirationstur til London for at besøge en række test- og innovationsmiljøer i det engelske sundhedsvæsen. Blandt andet for at undersøge, hvordan virksomhedssamarbejder kan bruges til udvikle nye løsninger.

Delegationen, som blandt andre bestod af Albertslund Kommune, Rigshospitalet, Herlev Hospital og Videncenter for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi, besøgte Englands nationale organ for sundhedsydelser, NHS England, som i de seneste ni måneder har gennemført et forløb med fokus på at udvikle testmiljøer for sundhedsteknologske løsninger.

Patienter og borgere skal inddrages

Den 22. januar kulminerede forløbet, hvor syv testmiljøer blev valgt ud blandt 24 kandidater.

Delegationen besøgte et af vinderprojekterne, Care City, som fokuserer på sund aldring og på, hvordan teknologier kan hjælpe patienter til selv at tage hånd om deres helbred og forblive selvhjulpne. Udviklingen foregår i samspil mellem virksomheder, praktiserende læger og offentlige sundhedsmyndigheder, og er derfor et inspirerende indspark til arbejdet med udviklingen af test- og innovationsmiljøer i Danmark.

Turen gik også til NESTA Health Lab, der er en non-profit organisation, som arbejder med innovation inden for sundhedsområdet i England. Organisationens fokus er ligeledes at inddrage borgere og deres ressourcer i udviklingen af nye løsninger:

”Besøgene hos NESTA og NHS var fagligt spændende og samtidig opmuntrende, fordi de to organisationer forfølger den samme kurs som Copenhagen Healthtech Cluster og IdéRiget. Det er altid godt at blive bekræftet i, at andre – tilmed store – lande har besluttet at gå efter de samme strategiske prioriteringer og aktiviteter, som vi anser for at være afgørende for at skabe fremtidens sundhedssystem”, siger Peter Aagaard Nielsen, Udviklingschef på Rigshospitalet, der blandt andet huser IdéRiget, som skal stimulere og støtte innovationskulturen på Rigshospitalet.

Vil din virksomhed eller kommune høre mere?

Arbejder din virksomhed med sundheds- og velfærdsteknologi, der kan udvikle den danske pleje- og sundhedssektor? Eller arbejder du i en kommune, som ønsker at optimere driften og sundhedstilbuddene til borgerne igennem test- og udviklingssamarbejder?

Så er du meget velkommen til at kontakte Marie Klintrup, Project Development Manager, i Copenhagen Healthtech Cluster på telefon +45 61 13 10 22 og mail mk@copcap.com.

Læs også mere på cphhealthtech.dk