Sådan måles Copenhagen Capacitys resultater


Her kan du læse om målemetoderne for indsatsområderne tiltrækning og fastholdelse af hhv. virksomheder og talenter, som de er fastlagt i Copenhagen Capacitys resultatkontrakt for perioden 2015-2018.

For Copenhagen Capacity er det afgørende at kunne dokumentere, at de aktiviteter som organisationen står for, fører til konkrete resultater og har positive samfundsøkonomiske effekter. Copenhagen Capacitys overordnede mål er at øge den regionale vækst og jobskabelse. Det er generelt derfor også disse langsigtede effekter, som vi prøver at skabe og dokumentere.

Således arbejder Copenhagen Capacity ud fra nogle principper for evaluering og dokumentation, der er i tråd med principperne for EU-programmer, som også Region Hovedstaden anvender.

I arbejdet med at dokumentere udbyttet af Copenhagen Capacitys indsatser skelnes mellem tre niveauer:

  • Aktivitetsmål
  • Resultatmål
  • Effektmål

Hvor det er muligt, vil vi arbejde med effektmål. I nogle tilfælde er kun resultatmål mulige og i sjældne tilfælde kan aktivitetsmål være eneste mulighed.

Endvidere arbejder vi med følgende principper, hvor vi som udgangspunkt skal kunne dokumentere:

    1. At Copenhagen Capacity har gjort en forskel gennem den konkrete indsats.
    2. At kunderne er tilfredse med Copenhagen Capacitys ydelser.
    3. At den aktør (fx en virksomhed), som Copenhagen Capacitys ydelser har hjulpet, selv bekræfter Copenhagen Capacitys rolle og resultater/effekter.

Derudover kan Copenhagen Capacity i nogle tilfælde beregne afledte effekter af de direkte resultater og effekter.

Download det fulde metodenotat her.