Om Copenhagen Capacity

Copenhagen Capacity arbejder for at trække udenlandske investorer, virksomheder og talenter til Greater Copenhagen-regionen med det formål at skabe jobs, vækst og udvikling.

Copenhagen Capacity er en erhvervsdrivende fond, der arbejder for at udvikle en internationalt konkurrencedygtig Greater Copenhagen-region, dvs. Region Hovedstaden og Region Sjælland i tæt samarbejde med Region Skåne.

Vores vedtægtsbestemte formål er at skabe vækst og beskæftigelse i regionen ved at tiltrække og fastholde udenlandske investorer, virksomheder og talenter. 

Vækst og beskæftigelse i Greater Copenhagen

Copenhagen Capacity blev etableret i 1994 som en uafhængig erhvervsdrivende fond af Københavns og Frederiksberg kommuner samt Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter.

Fonden har siden kommunalreformen trådte i kraft i 2007 indgået resultatkontrakter med Region Hovedstaden. Siden 2011 har Fonden desuden serviceret Region Sjælland med international markedsføring af regionen og tiltrækning af investorer, virksomheder og talenter.

I fondens resultatkontrakt med Region Hovedstaden for perioden 2015-2018, indgår desuden Region Skåne som en samarbejdspartner om at tiltrække investorer, virksomheder og talenter til hele den funktionelle region omkring ”Greater Copenhagen”.

I 2019 er fondens aktiviteter delvist finansieret af Erhvervsministeriet gennem to 1-årige aftaler samt på Finansloven i årlige tilbagevendende aftaler via Udenrigsministeriet. Derfor har fonden indgået bevillingsaftaler med Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet, som kan findes her på siden. 

Transparens og åbenhed

I november 2014 vedtog Copenhagen Capacity en formel åbenhedspolitik. Den slår fast, at vi gerne deler viden og information inden for rammerne af den lovgivning og det formål, som fonden Copenhagen Capacity virker efter, og dermed ikke kompromitterer det fortrolighedsforhold, som vores kunderelationer bygger på.

Fonden følger desuden Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse.

Copenhagen Capacity er registreret som en erhvervsdrivende fond og aflægger årsregnskab til Erhvervsstyrelsen.