Forretningsorden

Copenhagen Capacity har vedtaget en forretningsorden, bestyrelsen skal styre efter, som det er lovpligtigt for erhvervsdrivende fonde i Danmark.

Formålet med forretningsordenen er at hjælpe bestyrelsen til at udfylde sin rolle og sikre, at arbejdet i bestyrelsen foregår på en hensigtsmæssig måde og på et oplyst grundlag, som der er enighed om i bestyrelsen.

Download Copenhagen Capacitys forretningsorden her.