We use cookies for statistical purposes as part of our work to create a good website.
Unless you say "no thanks to cookies", we assume that you agree to our cookie policy.

You can also click yes to cookies to accept our cookie policy.

Værdien af udenlandske virksomheder

Udenlandske virksomheder udgør kun 4% af de private virksomheder i Greater Copenhagen - alligevel står de for 28% af eksporten, 32% af omsætningen og 23% af den private beskæftigelse i den danske del af Greater Copenhagen. Det internationale erhvervslivs betydning for dansk økonomi stopper dog ikke her.


Vækst i hele landet


Rocket icon

Udenlandske virksomheder placerer sig ofte ved de store byer, men de økonomiske effekter er relevante for alle kommuner. Hver gang der skabes 100 job i København, afføder det 34 yderligere job i resten af landet.

Dertil kommer, at mange pendler til job på tværs af kommunegrænser. Fx er 20% af de privatansatte skatteborgere, som bor i Region Sjælland, ansat i udenlandske virksomheder – i Region Hovedstaden gælder det 24%. 

Bedre konkurrenceevne


Konkurrenceevne ikon

Udenlandsk ejede virksomheder er i gennemsnit mere videnstunge end danske. Det opkvalificerer den lokale arbejdsstyrke på tværs af kommunegrænser.

Virksomhederne medbringer desuden ny viden og måder at gøre tingene på, der over tid forplanter sig til resten af erhvervslivet og dermed er en væsentlig kilde til de ideer, vi som samfund skal leve af i fremtiden


Attraktive skatteborgere 


Man with child icon

Den gennemsnitlige årsløn for en ansat i en udenlandsk virksomhed er 100.000 kr. højere end gennemsnittet for en ansat i en dansk virksomhed.

Med en 23% bedre gennemsnitsløn er der tale om særdeles attraktive skatteborgere.

Højere produktivitet


Company Building Icon

Udenlandske virksomheder udgør kun 4% af de private virksomheder i Greater Copenhagen. Alligevel står de for 28% af eksporten og 32% af omsætningen.

Når andelen af beskæftigede i udenlandsk ejede virksomheder stiger med ét procentpoint, så stiger produktiviteten blandt regionens egne virksomheder med 1,1% i gennemsnit. (Copenhagen Economics)


Værdi af udenlandske virksomheder for Danmark

Lokale jobs 


  • Udenlandske virksomheder skaber jobs og værdi til gavn for hele Danmark. Når for eksempel en udenlandsk it-virksomhed etablerer sig i Danmark med 100 jobs, skaber det yderligere 165 lokale jobs og et BNP-bidrag på over 300 millioner kroner om året.

  • Udenlandske virksomheder beskæftiger desuden hver fjerde privatansatte i Greater Copenhagen.


Skal vi samarbejde? Så kontakt venligst:

Anette Steenberg
Director of Investment Promotion
Copenhagen Capacity

Email: ane@copcap.com
Tlf.: 60 87 21 02