Ungdomsambassadører skal tiltrække talent fra udlandet

Et ambassadørkorps af dedikerede, internationale studerende er i fuld gang med at promovere Danmark overfor andre studerende i deres hjemlande. Den 12. maj mødes de med HKH prins Joachim og uddannelsesminister Morten Østergaard.
Skal Danmark fortsat være et førende innovativt land, skal vi tiltrække og fastholde udenlandske talenter.
 
Derfor etablerede Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen i 2010 ambassadørkorpset Youth Goodwill Ambassador Corps. Korpset består af over 100 udenlandske studerende, der studerer eller har studeret i Danmark. Målet er, at i alt 350 ungdomsambassadører tilslutter sig korpset.
 
Den 12. maj mødes 60 af de frivillige ambassadører med H.K.H. Prins Joachim og uddannelsesminister Morten Østergaard under overskriften Danmarks rolle som innovationsland i en global sammenhæng. HKH Prins Joachim vil blandt andet tale med ambassadørerne om sine egne erfaringer med at repræsentere Danmark og studere i udlandet. Mødet finder sted hos Better Place i Hellerup.
 
Ungdomsambassadørerne bruger deres netværk til at fortælle andre studerende i deres hjemlande om udviklingen, mulighederne og behovet for viden og højtuddannet arbejdskraft i Danmark. Målet er at tiltrække flere internationale talenter til Danmark og danske virksomheder.
 
"Danmark har brug for internationale talenter, som kan bidrage til udviklingen af innovative virksomheder med globalt udsyn. Med de internationale studerende følger blandt andet ny viden, nye måder at anskue opgaverne på og indsigt i andre kulturer. Derfor er det vigtigt, at vi åbner dørene og gør en seriøs indsats for at trække unge til Danmark. Det er godt og vigtigt arbejde, som ungdomsambassadørerne udfører, og det vil jeg gerne bakke op", siger uddannelsesminister Morten Østergaard.
 
Youth Goodwill Ambassador Corps fungerer som et mere personligt supplement til de mange andre markedsføringsaktiviteter, der samlet bidrager til at sætte Danmark og danske virksomheder på det globale landkort.
 
"Ungdomsambassadørerne markedsfører Danmark som talentdestination i øjenhøjde, til internationale studerende i hele verden. De bliver klædt på til at personliggøre fortællingen om Danmarks styrker og får via ekstraordinære oplevelser og kommunikationsmidler redskaberne til at markedsføre Danmark. Projektet er i internationale sammenhænge unikt og skaber fremtidig reference for, hvordan lande effektivt kan markedsføre sig", siger Jens Kramer Mikkelsen, formand, Advisory Board, Copenhagen Goodwill Ambassador Corps.
 
Better Place er en af de danske virksomheder, der er afhængig af udenlandske talenter.
 
"Som international virksomhed har vi valgt at satse på Danmark som et af de første markeder, netop fordi Danmark er førende på innovationsområdet. Men det kan kun fortsætte, hvis vi tænker internationalt og inddrager det nødvendige talent", siger adm. Direktør for Better Place, Johnny Hansen.

Youth Goodwill Ambassador Corps
  • Youth Goodwill Ambassador Corps er en yngre pendant til Copenhagen Goodwill Ambassador Corps, der består af 75 danske erhvervsledere med base i udlandet.
  • Korpset er stiftet af Copenhagen Capacity, Wonderful Copenhagen og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, som hører under Uddannelsesministeriet.
  • Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Copenhagen Business School, DTU og Københavns Universitet er partnerinstitutioner.
  • Programmet er finansieret af Karl Pedersen og Hustrus Industrifond og Industriens Arbejdsgivere i København. Begge fonde er administreret af DI.