Talent Attraction-kampagner virker

Talent Attraction Denmarks kampagner og værktøjer skaber stor værdi, vurderer danske virksomheder. Projektet har medvirket til at skaffe 150 internationale talenter job i Danmark og skabt positiv medieomtale af Danmark som studiedestination i 26 lande.

Det uafhængige analyseinstitut Oxford Research har netop evalueret Talent Attraction Denmarks foreløbige resultater.

Evalueringen viser, at danske virksomheder har haft stor glæde og værdi af Talent Attraction Denmarks værktøjer og kampagner. Overordnet er virksomhederne enige om, at Talent Attraction har ramt rigtigt med sin tilgang til branding af Danmark som arbejds- og bosted, ligesom der er ros til idéen med at rette kampagnerne mod folk, der ikke aktivt er jobsøgende.

Public Affairs & Brand Manager hos Microsoft Development Center Linda Wendelboe siger, ”Toolboxen er et godt redskab, som samler meget mere information, end vores kommunikation og branding-afdeling kan levere alene”, og tilføjer:

”Vi har fået lov til at komme med input til, hvilke kanaler der skal bruges. Det er godt, fordi det komplementerer vores egen indsats, og dermed styrker vi sammen brandet Danmark, hvilket også er en fordel for andre danske virksomheder. Indsatsen er den eneste måde at nå relevante profiler inden for IT-sektoren, for de er så attraktive, at de ikke leder efter job – det er os med jobs, der leder efter dem”.

Sidse Gissing Krogh, ansvarlig for HR Communications & Employer Branding hos Siemens, er også tilfreds med kampagnerne: Vi har siden vi kom med i kampagnen oplevet en stor tilstrømning af internationale nyuddannede kandidater til vores graduate-program.”

150 i job og bred international medieomtale
I 2014 har projektet været med til at skaffe 150 internationale talenter job i Danmark og skabt positiv medieomtale af Danmark som en foretrukken studiedestination i 26 lande – igennem tre primære indsatser:

  1. Employer place branding, som inkluderer en toolbox med gratis materiale om Danmark som karrieredestination, som virksomheder kan bruge i deres internationale rekrutteringsarbejde. (www.talentattractiondenmark.dk)
  2. Online kampagner målrettet udenlandske videnarbejdere med kompetencer, som dansk erhvervsliv efterspørger, men ikke eller kun i ringe grad kan finde i Danmark. (www.talentattractiondenmark.com)
  3. Et talentprogram for internationale studerende i Danmark (www.ygadenmark.org)

Om Talent Attraction Denmark
Copenhagen Capacity tog i 2012 initiativ til det tværregionale samarbejde Talent Attraction Denmark, som skal gøre opmærksom på, at Danmark er et attraktivt sted at bo og arbejde for udenlandske højtuddannede og studerende ved videregående uddannelser.

Talent Attraction er et partnerskab mellem Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Business Aarhus, International Community, work-live-stay i Region Syd, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, DTU og CBS. Copenhagen Capacity er aktiv udøvende leadpartner og varetager projektets sekretariat.

Læs Oxford Researchs midtvejsevaluering af Talent Attraction Denmark.