Stor interesse for fælles modtageapparat i kommunerne

Ni kommuner er udvalgt som pilotkommuner, der skal teste det kommende fælles modtageapparat for Copenhagen-regionen. Modtageapparatet skal sikre, at internationale erhvervsdelegationer skaber mest mulig værdi i regionen.

I midten af januar 2015 skal alle 46 kommuner i Copenhagen-regionen have mulighed for at blive en del af et fælles modtageapparat, som håndterer henvendelser fra og opfølgning på udenlandske erhvervsdelegationer. Fokus bliver i første omgang kinesiske delegationer og andre udenlandske delegationer med interesse for cleantech og grønne initiativer.

Modtageapparatet er en af kerneaktiviteterne i fokuseret vækstdagsorden. Målet er at sikre, at delegationer bliver sat i kontakt med de kommuner og deres virksomheder, som har relevante forretnings- og samarbejdsmuligheder.

Ni kommuner tester nu
Først skal en pilotperiode dog sikre, at modtageapparatet bliver tilpasset den regionale virkelighed og at set-up’et er helt på plads, så sekretariatet ikke bryder sammen under det potentielt store pres, som 46 kommuner lægger.

Og interessen for at blive pilotkommune har været stor.

”Vi er rigtig glade for den store opbakning. Knap 20 kommuner har stillet sig til rådighed som pilotkommuner. Heraf har vi udvalgt ni, som tilsammen udgør et repræsentativt udsnit i forhold til størrelse og geografi”, forklarer Claus Lønborg, administrerende direktør i Copenhagen Capacity, som er udførende partner på modtageapparatet.

Værdi = vækst + udvikling
Pilotfasen skal blandt andet skabe overblik over antal og typen af henvendelser i de enkelte kommuner og kommunernes aktuelle ressourcer til at håndtere dem.

Derudover skal modtageapparatet sætte fokus på resultatskabelse. Fremover skal værdien af besøg til regionen ikke kun opgøres i antal besøgende, men også i hvordan besøgsdelegationer konkret bidrager til vækst og udvikling i kommunerne. Hvordan dét konkret kan opgøres, skal defineres i samarbejde med kommunerne.

Investorportalen skudt i gang
Investorportalen, som er det andet store initiativ under fokuseret vækstdagsorden, er også godt undervejs. Den tekniske udvikling af portalen er i gang, og i de næste måneder defineres de kriterier, som et projekt skal opfylde for at komme på portalen.

Investorportalen samler alle store bygge- og infrastrukturprojekter og –udbud i Copenhagen-regionen og giver dermed internationale investorer overblik over investeringsmuligheder. Portalen skal lanceres på MIPIM-messen i marts 2015.