OECD og Copenhagen Capacity sammen om grøn jobskabelse og vækst i København

OECD og Copenhagen Capacity inviterede 50 danske og udenlandske eksperter til den første internationale workshop om grøn jobskabelse og vækst i København.

Her diskuterede de, hvordan OECD for fremtiden skal kunne måle grønne jobs på regionalt plan over hele verden. På workshoppen deltog både Robert Strauss fra Europa Kommissionen og Martin Gasser fra International Labour Organization (ILO). Der var desuden deltagelse fra Aquaporin, som arbejder med rensning af vand og Inbicon, som udvikler og forsker i produktion af bioethanol. Begge virksomheder repræsenterer den voksende cleantech sektor i Danmark.

Der findes på nuværende tidspunkt ingen fælles indikatorer for eller parametre på, hvordan man måler grønne jobs, hvorfor man har svært ved at måle, opgøre og sammenligne væksten i grønne jobs på tværs af landegrænser. Men med OECD LEED-projektet ”Measuring the potential of green growth” er det netop formålet at komme disse mangler til livs og få defineret nogle fælles indikatorer.

Danmark er allerede et skridt foran
Policy-analytiker og projektleder på OECD LEED-projektet Dr. Cristina Martinez-Fernandez sagde i den forbindelse om Copenhagen Capacitys deltagelse og betydningen for Danmark:

“Danmark er allerede et skridt foran med de investeringer, der er lavet i miljøteknologier og udviklingen af Copenhagen Cleantech Cluster – et eksempel på, hvordan man udvikler et grønt økosystem, der ændrer dynamikken i erhvervsudviklingen, en styrkelse af kompetencer og jobskabelse i Storkøbenhavn. Potentialet for yderligere udvikling af SME-sektoren i Danmark i relation til grøn vækst er særdeles lovende. OECD-projektet i samarbejde med Copenhagen Capacity ser nærmere på de elementer, der er behov for, så man på en ordentlig måde kan overvåge denne udvikling.”

Copenhagen Capacitys rolle
Copenhagen Capacity ser dette projekt som et yderst vigtigt skridt i retning mod at sætte fokus på en region, der er i front med at udvikle grønne teknologier. Der bliver talt meget om at skabe grøn vækst, men redskaberne til at understøtte arbejdet er endnu ikke fuldt udviklet. Dette er en af grundene til at Copenhagen Capacity blev lead partner på projektet. Resultaterne af projektet vil være et uvurderligt redskab, når man diskuterer grønne virksomheders rammebetingelser og ved markedsføring af investeringspotentialet på det grønne område i regionen. Resultatet af projektet vil give Copenhagen Capacity og regionen et stærkt værktøj til arbejdet med at tiltrække internationale cleantech virksomheder.

I projektet medvirker cirka 10 lande. Projektet afsluttes ved en stor international konference i København i begyndelsen af 2013, som Copenhagen Capacity sørger for at arrangere i tæt samarbejde med OECD LEED. Her skal alle trådene samles på baggrund af den endelige og sammenfattende rapport, der ventes færdiggjort i i første del af 2013.