Kommunebranding 2014

Rådene og de gode eksempler var mange, da Kommunebranding 2014 løb af stablen for kommuner fra hele landet. På podiet stod blandt andre økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard, som bakker op om Copenhagen-samarbejdet.

”Make the most of your opportunities”. Sådan lød én af hovedpointerne ved dette års Kommunebranding-event, som blev holdt på Børsen i november. Budskabet var kort fortalt, at al branding af byer, kommuner og regioner skal tage udgangspunkt i de eksisterende styrkepunkter og en vision for fremtiden.

En anden gennemgående pointe lød, at branding af byer, kommuner og regioner ikke kan foregå løsrevet fra de politiske beslutningstagere eller borgerne. Branding af geografiske destinationer er meget mere end udvikling og markedsføring af et nyt logo – det er en rejse, der kræver, at visionerne følges op af politiske tiltag og investeringer.

Den rejse demonstrerede en række kommuner på dagen. Blandt andre Lejre Kommune, som ved at inddrage borgerne har skabt et brand som en økologisk kommune, hvor de lokale tiltag spirer, og Bornholm, som med udgangspunkt i bornholmernes gæstfrihed har skabt den årlige politiske festival, Folkemødet.

Greater Copenhagen er skoleeksempel
Bevæger man sig ud på den internationale arena, gælder de samme læresætninger og præmisser som nationalt. Erik Braun, seniorforsker ved Erasmus University Rotterdam, sagde blandt andet:

“Det giver ringe mening at brande en lokal region internationalt, hvis den er ukendt uden for landets grænser. Så skal man i stedet tage udgangspunkt i regionens stærkeste kort og lade markedsføringen tage udgangspunkt der”.

Som økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard også nævnte i sit oplæg, er det lige præcis rationalet bag Copenhagen-samarbejdet, som under brandet Greater Copenhagen samler Region Hovedstaden og Region Sjælland i tæt samarbejde med Region Skåne. Det vil give regionen større gennemslagskraft internationalt, eksempelvis til at markedsføre regionens nye initiativ Copenhagen Healthtech Cluster.

”Når en investor rejser halvvejs rundt om jorden, spiller det en mindre rolle for investoren, præcis i hvilken kommune investeringerne placeres. Det, der spiller en rolle, er regionen som helhed. Hvis investorerne oplever en sammenhængende region, der kan tilbyde den nødvendige viden, forskning, infrastruktur, samarbejdspartnere og kvalificerede arbejdskraft, er det et langt stærkere salgsargument end decentrale enheder, der hver især ikke opfylder de nødvendige kriterier”, supplerer Claus Lønborg, administrerende direktør i Copenhagen Capacity.