Copenhagen Entertainment kortlægger kreativt vækstpotentiale

Copenhagen Capacity etablerede i 2008 projekt Copenhagen Entertainment, som i de sidste fire år har skabt job og vækst i den danske tv-, film- og computerspilbranche. Projektet nærmer sig sin afslutning og peger med Vækstplan 2020 på seks anbefalinger til fortsat vækst, herunder en samlende indsats, der kan koordinere og styrke entertainment-området fremadrettet. Det vil dog kræve yderligere medfinansiering.

I løbet af Copenhagen Entertainments fireårige levetid har film-, tv- og computerspilbranchen i hovedstadsregionen haft bedre grund til at tro på fremtiden end de fleste andre sektorer. Blandt andet er branchens omsætning vokset med 8%, og beskæftigelsen er steget med 1%, mens den generelt i Danmark er faldet med 2%. Nu, i sin afsluttende fase, har projekt Copenhagen Entertainment opnået stor indsigt i virksomheder, uddannelser, brancheforhold, forretningsmodeller, finansiering og ledelseskompetencer og kan derfor give en velfunderet anbefaling til, hvordan regionens entertainment-klynge styrkes og antallet af medarbejdere inden for film, tv og computerspil øges.

-De kreative industrier – det gælder i særlig grad den kreative digitale industri – kan yde et afgørende bidrag til at realisere Københavns vision om at skabe bæredygtig økonomisk velstand. Ved at udvikle et konkurrencedygtigt miljø, kan Hovedstadsregionen få del i den globale vækst inden for branchen og dermed skabe job, siger Henrik Søndergaard, Business Development Manager i Copenhagen Capacity, som har været fuldstidsinvolveret i Copenhagen Entertainment siden projektets start.

Projektets vigtigste viden er samlet i Vækstplan 2020, som giver seks overordnede anbefalinger til fortsat vækst, og indeholder en kvalificeret prognose for jobskabelse. Og her er tale om betydelige tal: 1000 job i kerneerhverv og 2000 job i afledte erhverv frem til 2020, hvis anbefalingerne gennemføres.

Henrik Søndergaard fremhæver en anbefaling, som særligt bør prioriteres. En koordinerende indsats, som skal styrke området fremadrettet. Indsatsen skal blandt andet hjælpe kernevirksomheder ind i vækstforløb og sikre nationale samarbejder mellem virksomheder, myndigheder og uddannelses- og vidensinstitutioner samt videndeling gennem internationale klyngesamarbejder.

-Et koordinerende organ er afgørende for at fortsætte de gode resultater. Finansieringen til denne indsats er imidlertid en udfordring. Indtil videre har Københavns Kommune engageret sig med 2 millioner kroner, og det er vi meget glade for. Vi arbejder nu på at skaffe flere finansieringsmidler, fortæller Henrik Søndergaard.

Derudover har en regional filmfond høj prioritet. I dag omsætter film- og tv-produktion i Region Hovedstaden for over 1,5 milliarder kroner om året, og med de rette rammebetingelser kan det beløb blive væsentligt større. Og fundamentet for filmfonden er solidt. Flere undersøgelser peger på, at København har potentialet til at blive en af verdens dominerende filmbyer, ligesom Københavns filmproduktionsmiljø vurderes til at være i verdensklasse.

Download Vækstplan 2020 her