Halland slutter sig til Greater Copenhagen

Greater Copenhagen-samarbejdet udvider medlemskredsen med Region Halland. Det besluttede en enig bestyrelse, som også udnævnte Københavns overborgmester Frank Jensen som ny formand fra årsskiftet. Tiltrækning af udenlandske talenter og virksomheder bliver fortsat fokus efter formandsskiftet.

Region Halland og dens seks kommuner bliver medlemmer af Greater Copenhagen-samarbejdet fra 1. januar 2019. Dermed vil samarbejdet bestå af fire regioner – Region Halland og Region Skåne i Sverige og Region Sjælland og Region Hovedstaden i Danmark – samt 85 kommuner.

Efter familieforøgelsen ændrer Greater Copenhagens bestyrelse navn fra Greater Copenhagen & Skåne Committee til Greater Copenhagen Committee.

”Med endnu en region ombord og mere end 4 millioner indbyggere slår Greater Copenhagen sin position fast som en konkurrencedygtig erhvervsregion i international sammenhæng. Og det er derfor positivt, at overborgmester Frank Jensen som kommende formand for komiteen vil fastholde fokusset på at øge udlandets kendskab til Greater Copenhagen for at tiltrække investeringer, virksomheder og talenter”

separator- Claus Lønborg, adm. direktør i Copenhagen Capacity.

Behov for et stærkt samarbejde om vækst og udvikling

Den nuværende formand for Greater Copenhagen, Heino Knudsen, glæder sig over den entydige opbakning til at fortsætte den fælles indsats.

”Det er vigtigt, at Greater Copenhagen står stærkt i konkurrencen med andre metropolregioner i Europa. Derfor er vores fokus på at skabe vækst og udvikling i hele Greater Copenhagen-regionen. Det er en stor styrke, at vi løser de opgaver tilsammen i Greater Copenhagen. Samtidig ser jeg frem til at få Halland med om bord og hilser dem velkommen i kredsen.”

separator- Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Frank Jensen ny formand

På bestyrelsesmødet gav en enig bestyrelse sin fulde opbakning til at fortsætte vækstsamarbejdet efter årsskiftet og udnævne overborgmester i København, Frank Jensen, til formand i 2019.

Han vil blandt andet sætte fokus på samarbejdets succesfulde branding af Greater Copenhagen og integration af arbejdsmarkedet i hele regionen.

”Som ny formand for Greater Copenhagen glæder jeg mig til at byde Region Halland velkommen og styrke samarbejdet yderligere. Vi skal øge det internationale kendskab til Greater Copenhagen, så vi bliver endnu bedre til at tiltrække udenlandske investeringer og talenter. Og så skal der sættes yderligere skub i integrationen af arbejdsmarkedet og flere investeringer i infrastruktur i regionen”

separator- overborgmester Frank Jensen (S)

Om Greater Copenhagen

Greater Copenhagen er et erhvervspolitisk samarbejde, som blev etableret i 2016 mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne og de 79 tilhørende kommuner. Målet er at skabe vækst og udvikling i den samlede metropolregion, som har godt 4 millioner indbyggere. Formandskabet for Greater Copenhagen består i 2018 af Heino Knudsen (formand) og Henrik Fritzon og Frank Jensen (næstformænd).