Danskere i udlandet er Danmarks oversete guldmine

Kronik skrevet af Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand for Carlsberg og Carlsbergfondet, og Claus Lønborg, adm. direktør for Copenhagen Capacity.

Danmark er et fantastisk land, og det går godt i Danmark. Men vi er ikke gode nok til at anerkende og drage nytte af den godt kvarte million danskere, der bor uden for Danmarks grænser: Danskere, der besidder topposter i udlandet. Danskere, der har etableret virksomheder i udlandet. Danskere, der forsker i udlandet. Internationale talenter af danske forældre. Og danskere, der er rejst ud i verden for at dygtiggøre sig.  

Hele 8 ud af 10 udlandsdanskere svarede i 2016, at de ønsker at gøre mere for Danmark. Omvendt ønsker mange også, at Danmark gør forholdene for danskere i udlandet lidt lettere.  

Det var konklusionen, da Copenhagen Goodwill Ambassadors, der består af 60 højtstående danske erhvervsfolk i udlandet, og Danes Worldwide interviewede 1.000 udlandsdanskere. 

Ny taskforce for Danmarks diaspora 

Vi har på baggrund af denne undersøgelse taget initiativ til en ny taskforce, der skal se på Danmarks oversete guldmine: Den store gruppe af danskere i udlandet, danske efterkommere i udlandet og alle dem, der trods en anden nationalitet og hjemegn føler en særlig tilknytning til Danmark.

De er Danmarks diaspora – det globale udtryk for en befolkningsgruppe spredt over hele kloden. Og de er Danmarks forlængede arm ude i verden. 

Bestående af 20 sværvægtere fra dansk forskning og erhvervsliv, skal taskforcen nu bruge de næste seks måneder på at komme med konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark i højere grad kan engagere alle de internationale borgere, der har et særligt bånd til Danmark. 

Tre fokusområder for danskere i udlandet 

Taskforcen vil fokusere på særligt tre områder, hvor den danske diaspora vurderes til at kunne bidrage til Danmarks vækst og udvikling:

  • Branding & promovering: Når Danmark trækker overskrifter i udlandet, kan man hurtigt få den opfattelse, at hele verden kender til vores lykke, livskvalitet og erhvervsmæssige styrker. Sådan forholder det sig desværre ikke. Danmark kan derfor få stor glæde af den danske diaspora, der med troværdighed kan dele de gode fortællinger om Danmark til deres internationale netværk.  
  • Talenttiltrækning: Lige nu har danske virksomheder hårdt brug for internationale talenter med særlige kompetencer. Den danske diaspora kan i denne forbindelse hjælpe med at formidle konkrete jobtilbud til deres netværk, promovere Danmark som en oplagt karrieredestination, eller måske selv tage et job i Danmark, hvis en oplagt mulighed opstår.  
  • Adgang til viden og netværk: Mange danske virksomheder har potentiale til at ekspandere. Men for en mindre startup fra Holbæk kan det hurtigt blive en hovedpine at nå frem til de rigtige kontakter i Hanoi. Her kan den danske diaspora være en vigtig døråbner, der kan hjælpe særligt små- og mellemstore virksomheder med ekspandere internationalt. 

Samarbejdet skal gå begge veje 

Danmark kan dog ikke forvente, at danskere i udlandet kæmper for Danmark, hvis ikke også Danmark kæmper for dem. Og desværre oplever nogle udlandsdanskere, at de fra politisk hold skubbes længere væk. 

En essentiel opgave for taskforcen er derfor også at se på, hvilke barrierer danskere i udlandet oplever, og hvilke muligheder, man har for at fjerne disse. Derfor er der sideløbende med taskforcens arbejde etableret en gruppe med 16 repræsentanter fra den danske diaspora. Udover at kvalificere arbejdet, skal de sikre, at samarbejdet går begge veje, og at taskforcens anbefalinger er realistiske. 

Vi har allerede oplevet stor opbakning til taskforcen herhjemme. Og vi håber, at anbefalingerne vil blive taget godt imod om et halvt år, når de bliver fremlagt for både regeringen, uddannelsesinstitutioner og dansk erhvervsliv.

Vores håb er, at taskforcens arbejde kan åbne op for helt nye vækstmuligheder. Men skal danskere i udlandet engageres til gavn for Danmark, så kræver det, at både danske politikere og dansk erhvervsliv er klar til at give en udstrakt hånd til alle dem, der har forladt, men ikke glemt Danmark.  

Kun herved kan vi få glæde af Danmarks oversete guldmine. 

Copenhagen Capacity og Copenhagen Goodwill Ambassadors har sammen med Udenrigsministeriet og Danes Worldwide taget initiativ til taskforcen, som Flemming Besenbacher er formand for.