Ny analyse afdækker pendlermønstre i Greater Copenhagen

Udenlandske firmaer i Greater Copenhagen bidrager stort til væksten og beskæftiger mere end hver fjerde privatansatte lønmodtager. Virksomhederne søger især til hovedstadsområdet, men medarbejderne pendler ind fra hele Sjælland.

Selv om udenlandske firmaer blot udgjorde 4% af de private firmaer i Greater Copenhagen (Region Hovedstaden og Region Sjælland) i 2014, stod de for 28% af beskæftigelsen i den private sektor. Derudover stod de for 28% af eksporten, 29% af værditilvæksten og 32% af omsætningen i regionen.

Det viser en ny analyse, som Copenhagen Capacity har gennemført på baggrund af tal fra 2014, der er de senest tilgængelige tal hos Danmarks Statistik.

København er det største trækplaster …

Virksomhederne placerer sig primært i hovedstadsområdet, viser analysen. 87% af de udenlandske firmaer ligger i Region Hovedstaden, heraf 73% i København by eller omegn.

Det skyldes blandt andet, at virksomheder ofte placerer sig der, hvor andre virksomheder og samarbejdspartnere er. Fx er life science-industrien stærkt repræsenteret i Medicon Valley, som strækker sig fra nord for København til Sydsverige. Andre brancher har behov for at ligge centralt for at tiltrække medarbejdere, og derfor vil blandt andet it- og teknologiudviklere gerne bo i Kødbyen.

… Men pendlere henter indtægter hjem til Region Sjælland 

Analysen viser også, at selvom virksomhederne ligger i hovedstadsområdet, kommer arbejdspladserne, og dermed vækst og velstand, i vidt omfang også Region Sjælland til gode.

I alt er 20% af de privatansatte skatteborgere i Region Sjælland ansat i en udenlandsk ejet virksomhed. I Region Hovedstaden drejer det sig om 24%.

Kigger man på pendlerstrømmene, er det i gennemsnit kun 6% af de privatansatte lønmodtagere i udenlandske virksomheder, der arbejder i den kommune, hvor de bor. 10% af de privatansatte skatteborgere med bopæl i Region Sjælland (godt 18.000 personer) pendlede til et udenlandsk firma i Region Hovedstaden. Kun 1% af de privatansatte i Region Hovedstaden pendlede den anden vej.

Der er altså en stærk økonomisk afhængighed, der går på tværs af kommune- og regionsgrænser i Greater Copenhagen.

”Analysen bakker op om Greater Copenhagen-tankegangen om, at vi er stærkere sammen. Og at vi ved at bruge Københavns gode internationale ry kan skabe vækst og beskæftigelse i hele regionen ved at tiltrække og fastholde udenlandske firmaer”, siger Claus Lønborg, adm. direktør i Copenhagen Capacity.

Medarbejdere henter højere lønninger

De udenlandske virksomheder skaber ikke blot attraktive skatteborgere i de to regioner. De luner også i borgernes lommer og i kommunekasserne.

I 2014 fik de privatansatte lønmodtagere i udenlandske firmaer nemlig en signifikant højere gennemsnitsløn end privatansatte i danske firmaer; henholdsvis 540.000 kroner og 440.000 kroner. Det svarer til en lønforskel på 23%.

Forskellen hænger blandt andet sammen med, at mange af pendlerne er ledere og andre højtlønnede medarbejdere. 50% af de privatansatte i udenlandske firmaer er kategoriseret som lønmodtager på mellemste niveau eller derover, mod kun 37% i danske firmaer.

De højere lønninger gælder dog på alle trin i de udenlandske firmaer.

50% mere produktive

Når de udenlandske firmaer har mulighed for at tilbyde gode lønninger, skyldes det blandt andet, at de er mere produktive en danske virksomheder.

I 2014 havde danske virksomheder i gennemsnit en værditilvækst på 567.000 kroner pr. medarbejder, mens de udenlandske firmaer havde en gennemsnitlig produktivitet på 851.000 kroner – altså omkring 50% højere produktivitet.

Hvor kommer de udenlandske firmaer fra?

Svenske firmaer topper listen over udenlandskejede firmaer i Greater Copenhagen. I 2014 var der 396 svenskejede firmaer i Greater Copenhagen svarende til 23%. Dernæst følger USA med 303 firmaer (17%) og Tyskland med 192 firmaer (11%).

Læs hele analysen her - på side 16 kan du se, hvor mange skatteborgere i din kommune, der pendler til en udenlandsk ejet virksomhed.