Små og mellemstore virksomheder får boost til at udvikle ny sundhedsteknologi

Danske virksomheder i let og mellemvægterklassen har et stort vækstpotentiale inden for fremtidens sundhedsteknologi. En ny indsats skal sikre, at virksomhederne får lettere adgang til samarbejder med forskningsinstitutter og testmiljøer og dermed bedre mulighed for at udvikle markedsparate løsninger.

Copenhagen Healthtech Solutions hedder det initiativ, som i de kommende tre år skal sætte ekstra fokus på at stimulere udviklingen af nye sundhedsteknologiske løsninger i små og mellemstore virksomheder.

Indsatsen vil give virksomhederne adgang til at samarbejde med forskere på universiteter under prototypeudviklingen og til at teste prototyper i virkelige omgivelser, fx på plejehjem, hospitaler og i kommuner.

Sundhedssektoren har brug for erhvervslivet til at udfordre de traditionelle måder at gøre tingene på og til at tilføre nye teknologier, der kan understøtte behandling og genoptræning i et sundhedssystem, der er presset på ressourcer. Derfor arbejder Copenhagen Healthtech Cluster målrettet med skabe dialog og samarbejder, der resulterer i løsninger, som gavner borgere og patienter og løser udfordringer på pleje- og sundhedsområdet”, siger direktør for Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) Thomas Hammer-Jakobsen.

Løsninger til fremtidens sundhedssektor

Copenhagen Healthtech Cluster arbejder for at samle aktører fra sundheds- og plejeområdet, forskningsmiljøer og virksomheder om at udvikle sundhedsteknologiske løsninger til fremtidens sundhedssektor, der kan øge velfærden lokalt og eksporteres globalt. 

Indsatsen Copenhagen Healthtech Solutions skal løse op for den udfordring, at mange gode ideer og koncepter støder på grund ude i virksomhederne, fordi de mangler kapacitet, ressourcer og netværk i sundhedssektoren.

Sparring fra fire partneruniversiteter og organisationer 

Copenhagen Healthtech Cluster står bag Copenhagen Healthtech Solutions, som har fået støtte fra EU's Regionalfond, sammen med Danmarks Teknologiske Universitet (DTU), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet (KU SUND), Copenhagen Business School (CBS), og Copenhagen Center for Health Technology (CACHET).

Dermed kan virksomhederne få sparring om alt lige fra forskningsbaseret viden til brugerorienteret design i forhold til klinisk praksis.  

Hvis nye sundhedsløsninger skal klare sig i konkurrencen, er det vigtigt, at man allerede i udviklingen arbejder med en strategi, der tillader senere skalering. Det er nemlig i den efterfølgende kommercialisering af den store formåen, som regionens virksomheder besidder, at der skal opnås bedre resultater end i dag”, siger Finn Valentin, professor på Copenhagen Business School.

Benyt dig af Copenhagen Healthtech Solutions

Hvis din virksomhed vil have hjælp til at videreudvikle og/eller teste en prototype, så kontakt Marie Klintrup, Project Development Manager i Copenhagen Healthtech Cluster, på e-mail: mk@copcap.com eller mobil: +45 61 13 10 22.