Nu markedsføres Greater Copenhagen som et førende tech- og it-centrum

Nye digitale kampagner lavet i samarbejde med udvalgte brancher skal nu markedsføre Greater Copenhagen som et førende tech- og it-centrum og tiltrække højtuddannede it-specialister til virksomheder i Østdanmark og Skåne.

Når virksomheder i Greater Copenhagen mangler it-talenter, går de på hugst hos hinanden. Det har imidlertid nogenlunde samme effekt som løbe rundt efter sin egen hale.

Det har nu fået en række brancheforeninger og deres medlemsvirksomheder til at gå sammen om at markedsføre deres ledige job over for udenlandske talenter.

”På denne måde får brancherne tilført nyt blod udefra og den interne konkurrence tager af. Det er et vigtigt skridt mod at indfri visionen om at gøre Greater Copenhagen til Nordeuropas førende it- og tech-destination, som fagmiljøerne har klart potentiale til, og dermed skabe job og vækst i vores region”, siger Louise Juhl, Marketing & Communication Director i Copenhagen Capacity, der har taget initiativ til kampagnerne og står for den kreative og praktiske eksekvering.

Giver gode resultater

Den første kampagne, som kørte i foråret, henvendte sig til programmører og udviklere i spilindustrien. De dygtigste it-talenter er enormt ombejlede og sjældent aktivt jobsøgende, og det er afgørende at ramme dem meget målrettet i deres egne kanaler.

Kampagnerne kører derfor gennem digitale og sociale medier som Facebook, Twitter, LinkedIn og udvalgte online communities, hvor målgruppen selv er med til at dele og sprede budskabet.

”Vi kan se, at den meget segmenterede tilgang resulterer i, at en høj andel enten søger et job eller giver udtryk for, at de gerne vil modtage information om jobmuligheder i Greater Copenhagen. Dermed kan vi fortsætte en vigtig dialog med kandidaterne på vegne af Greater Copenhagen, der forhåbentlig på sigt vil føre til, at de flytter hertil for at arbejde”, forklarer Louise Juhl.

Danske og svenske virksomheder i fælles fremstød

I øjeblikket ruller anden bølge af kampagnen mod spilindustriens fermeste kandidater – og denne gang er både danske og svenske spilvirksomheder i Greater Copenhagen med. Blandt andet Sybo, Playdead, IO Interactive, Unity Technologies og en af Sveriges største spiludviklere, Massive, som ligger i Malmø.

”Det er fantastisk, at vi nu står sammen som et samlet Greater Copenhagen. Når så mange spændende spilvirksomheder går ud og markedsfører deres jobmuligheder sammen, giver det en stærk branding af regionen, som sætter aftryk langt ud over vores nærmiljø”, siger Louise Juhl.

Stort behov for internationale kompetencer

Flere kampagner er i støbeskeen, tilrettelagt i tæt dialog med virksomheder, der kritisk mangler medarbejdere. I starten af det nye år lancerer eksempelvis fintechbranchen (finansiel teknologi) en kampagne for at tiltrække udenlandske talenter.

Mange danske virksomheder står nemlig med den udfordring, at de ikke kan finde de rette kompetencer i Danmark, fordi de har brug for medarbejdere med såkaldte dobbeltkompetencer – eksempelvis ingeniøren, der kan tysk, eller kemikeren, der kan kinesisk.

Ifølge en ny analyse, som Dansk Industri har udført blandt 376 virksomheder, har 71% af de adspurgte virksomheder et stort behov for medarbejdere med dobbeltkompetencer, og 25% angiver et moderat behov.

Har din virksomhed brug for medarbejdere?

Hvis din virksomhed vil vide mere om de kommende kampagner om at tiltrække internationale specialister fra udlandet, så følg med på greatercph.dk.