International talentkonference

Mere end halvdelen af de største danske virksomheder mangler akut kvalificeret arbejdskraft, viser en ny analyse fra Copenhagen Capacity. Den 2. april samlede Copenhagen Capacity derfor Microsoft, Novo Nordisk, Maersk, Coloplast, Grundfos og COWI samt 170 internationale talenter for at matche virksomheder med internationale højtuddannede.

Over halvdelen – helt nøjagtigt 58 procent – af de største danske virksomheder svarer i en ny undersøgelse fra Copenhagen Capacity, foretaget af CBS, at de i nogen, høj eller meget høj grad har oplevet en ”akut kompetencekløft” på grund af mangel på kvalificerede medarbejdere inden for de seneste 12 måneder.

”Det er er alvorligt, at så mange virksomheder oplever, at de kvalificerede medarbejdere, de skal bruge, ikke er til rådighed. Alternativet er jo at dæmpe væksten. Det er derfor afgørende, at vi kan fastholde de kvalificerede medarbejdere og talenter på blandt andet danske universiteter, vi allerede har i landet”, siger Claus Lønborg, administrerende direktør i Copenhagen Capacity.

Se analysen Skills Gap in Denmark her

Mød nye medarbejdere

Lørdag den 2. april holdt Copenhagen Capacity en international talentkonference hos COWI i Lyngby for 170 studerende fra godt 70 lande, som læser en videregående uddannelse i Danmark. Her mødte de ud over COWI også Novo Nordisk, Grundfos, Maersk, Coloplast og Microsoft samt HKH Prins Joachim, som også var på talerstolen.

Alle seks virksomheder er på udkig efter internationale talenter og benyttede konferencen til at markedsføre jobmuligheder og styrke deres brand som arbejdsplads.

”Vi er med, fordi det er en fantastisk mulighed – det er jo ”cream of the crop”, altså unge mennesker med en international baggrund, der har valgt at komme til Danmark for at studere og måske blive længere. Det håber vi jo som virksomhed, at de har lyst til. Vi ser umiddelbart en mulighed i, at hvis de studerende kender Microsoft som en af de internationale virksomheder, der er i Danmark, så kan det måske medvirke til, at de tænker på Danmark mere langsigtet”, siger Charlotte Mark, CEO i Microsoft Development Center Copenhagen.

COWI: først hjemmemarkedet, så udlandet

Det er især forskere og ingeniører, som 32 procent af virksomhederne mangler, mens 23 procent svarer, at de mangler it-specialister. 50 procent af de adspurgte virksomheder forventer i øvrigt, at kompetencekløften er uændret de kommende 12 måneder, mens 41 procent forventer, at deres mangel på arbejdskraft vil stige yderligere. 

Den internationale rådgivende ingeniørvirksomhed COWI er en af de store danske virksomheder, der har svært ved at finde tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere.

”Vi ville ikke have haft vores position i dag, hvis vi ikke havde opbygget kompetencerne på vores hjemmemarked først. Skal de danske virksomheder fortsat skabe vækst ud af landet og begå sig på det benhårde globale marked, er det ganske enkelt afgørende, at vi har verdensklassekompetencer med i bagagen”, siger Lars-Peter Søbye, CEO i COWI.

Dyk ned i netværk med 600 udenlandske højtuddannede

Copenhagen Capacity hjælper virksomheder i Danmark med at tiltrække udenlandsk højtuddannet arbejdskraft. Læs mere om vores services her. 

Copenhagen Capacity holdt den første konference for internationale studerende i 2012 som led i initiativet Youth Goodwill Ambassador (YGA)-netværket. Det består i dag af mere end 600 udenlandske studerende og færdiguddannede fra Copenhagen Business School, Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. 

Netværket blev oprindeligt stiftet med lige dele fokus på international branding af Danmark som karriereland og på at fastholde udenlandske studerende i Danmark og skaffe dem job. Siden er vægten i stigende grad blevet lagt på at fastholde og matche de studerende med virksomheder med ledige jobs. 

Om undersøgelsen:

  • Undersøgelsen er foretaget af forskere fra Copenhagen Business School op til talentkonferencen.
  • Data er indsamlet i perioden fra midt oktober 2015 til midt januar 2016.
  • I alt 179 virksomheder har besvaret undersøgelsen.

Se analysen her