Go Greater-konference samlede Greater Copenhagen

I maj samlede Go Greater-konferencen for første gang både danske og skånske regioner og kommuner i Greater Copenhagen. Dagen gav inspiration til, hvordan samarbejdet i praksis skal samle og markedsføre Øresundsregionen som ”Greater Copenhagen” over for udenlandske investorer, virksomheder og talenter.

Sidste år besluttede 33 skånske og 46 danske kommuner at gå sammen i det erhvervspolitiske samarbejde, der skal markedsføre Region Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland som en samlet Greater Copenhagen-region over for virksomheder, investorer og talenter i udlandet.

Den 24. maj samledes 175 erhvervs- og kommunikationsansvarlige fra danske og skånske regioner og kommuner for første gang til et fælles kick-off ved Go Greater-konferencen i Malmø for at inspiration til, hvordan strategipapiret omsættes i det daglige arbejde.

Det praktiske samarbejde om Greater Copenhagen er ved at blive implementeret i kommuner og regioner. Det er her det daglige arbejde med at understøtte lokale og regionale væksttiltag foregår. Kommuner og erhvervsliv skal danne stærke partnerskaber, der kan skabe job og tiltrække investeringer og sætte vores fælles metropolregion på verdenskortet”, siger Steen Christiansen, borgmester Albertslund og formand for The Greater Copenhagen & Skåne Committee, der også deltog i konferencen.

Erhvervslivet: Greater Copenhagen giver god mening

Deltagerne havde på forhånd meldt sig til to workshops, der gav input til deres videre arbejde med Greater Copenhagen-samarbejdets initiativer.

Det var en spændende dag med inspirerende oplæg og introduktion til nogle af de mange muligheder, Greater Copenhagen-samarbejdet giver kommunerne. Det var både skånske og danske kommuner og vigtige repræsentanter fra erhvervslivet med, og derfor tror jeg, at konferencen kan være med til at skabe en større forståelse for Greater Copenhagen-samarbejdet ude i kommunerne”, siger Frederik Springborg, afdelingsleder i Byggesags- og Erhvervsafdelingen i Rødovre Kommune. 

De fire workshops handlede om temaerne: Sådan kommer din kommune i gang med at bruge Greater Co¬penhagen-brandet; Hvorfor er vi som kommuner engagerede i Greater Copenha¬gen-samarbejdet; Hvordan får vi skabt værdi ud af internationale delegations¬besøg og Hvordan tager din kommune imod internationale tilflyttere.

4 millioner indbyggere giver tyngde

Samarbejdet skal drage fordel af Københavns gode ry og høje kendskabsgrad i store dele af verden, og Greater Copenhagens vision er at skabe et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa.

Sammen kan den nye region markedsføre sig internationalt på at være en international metropol med knap fire millioner indbyggere, der dækker to lande, 79 kommuner og tre regioner. En sådan kritisk masse styrker regionens evne til at tiltrække virksomheder, investorer og talenter i konkurrencen med andre store metropolregioner som Stockholm, Hamborg og Amsterdam – og derved mulighederne for at skabe vækst og arbejdspladser i Østdanmark og Sydsverige”, siger Claus Lønborg, administrerende direktør i Copenhagen Capacity.

Læs mere om Greater Copenhagen her.