Fart på dansk-svensk samarbejde i Greater Copenhagen

Dansk-svenske samarbejder er i fuld gang med at realisere den politiske ambition om at skabe en sammenhængende Greater Copenhagen-region på tværs af Øresund, der kan tiltrække udenlandske virksomheder, investorer og talenter.

Der er sat handling bag visionen om at gøre de 79 danske og svenske kommuner i Greater Copenhagen til en førende og attraktiv metropolregion for udenlandske virksomheder, talenter og investorer. 

Copenhagen Capacity og Invest in Skåne arbejder sammen om en række indsatser, der skal markedsføre forretningsmuligheder i Greater Copenhagen internationalt. 

Samarbejdet er blandt andet tæt i de to Interreg-projekter ”ESS & Max IV: Cross Border Science and Society” og ”Lighting Metropolis”, som skal udvikle og markedsføre Greater Copenhagens styrkepositioner på områderne materialeforskning inden for life science og cleantech samt intelligent belysning og smart city-infrastruktur.

Udenlandske forskere til Greater Copenhagen

Forskningsfaciliteterne European Spallation Source (ESS), der i 2025 vil være verdens største neutronmikroskop, og synkrotron-røntgenkilden MAX-IV opføres begge i Lund, mens datacentret, der skal behandle de mange data fra ESS og forvandle dem til videnskab, kommer til at ligge i København. 

Både på dansk og svensk side har vi behov for at tiltrække udenlandske specialister. I øjeblikket har vi blandt andet fokus på life science-eksperter til Medicon Valley, og på sigt vil vi også gå efter forskere til ESS og MAX IV, som vil øge regionens behov for eksperter inden for materialevidenskab. Derfor arbejder vi nu sammen med Invest in Skåne om tiltag, der skal tiltrække og fastholde højtuddannet udenlandsk arbejdskraft, efter inspiration fra den model som Copenhagen Capacity har udviklet til Region Hovedstaden og Region Sjælland”, fortæller Claus Lønborg, administrerende direktør i Copenhagen Capacity.

Også inden for områder som transport og logistik, sundhed og tiltrækning af kinesiske virksomheder er der store fælles interesseområder.

Besøgsprogrammer på tværs af Øresund

One-Point Entry, som har sekretariat hos Copenhagen Capacity, og Malmø Stad har desuden lagt kimen til et samarbejde. Mange udenlandske erhvervsdelegationer besøger allerede i dag både København og Malmø, og begge byer vil opnå fordele ved at dele viden og informationer om henvendelser fra delegationer, der ønsker at se nærmere på regionens kompetencer inden for fx cleantech og smart city.

I øjeblikket er One-Point Entry og Malmø Stad i gang med at planlægge koordinerede delegationsbesøg fra blandt andet Zenata Eco City i Marokko og Bristol i England.

One-Point Entry er også i dialog med Region Skåne og Invest in Skåne om et muligt samarbejde.

Fortsat fokus på det politiske samarbejde

Forankringen af brandet Greater Copenhagen i samarbejdets 79 kommuner er fortsat højt prioriteret. Den 1. april 2016 blev den første brand workshop holdt i Helsingborg med 11 svenske kommuner, og den 24. maj afholdes den første dansk-svenske Greater Copenhagen-konference. Her mødes skånske og danske kolleger fra erhvervs- og kommunikationsafdelinger i alle 79 kommuner og tre regioner for at sætte fokus på, hvad der kræves af en metropol og dens interessenter for at kunne tiltrække virksomheder, talenter og investeringer i et konkurrencepræget marked. 

Læs mere på Greater Copenhagens website