Danmarks grønne klynge er blandt Europas førende

Copenhagen Capacitys grønne klyngeinitiativ Copenhagen Cleantech Cluster har modtaget en præstigefyldt pris ved RegioStars Awards, som uddeles til Europas bedste regionale projekter, der kan skabe inspiration i resten af Europa.

Copenhagen Capacity, Region Hovedstaden og Region Sjælland startede i 2009 Danmarkshistoriens mest ambitiøse klyngeprojekt Copenhagen Cleantech Cluster.

Klyngeinitiativets 12 partnere skulle over en femårig periode blandt andet skabe 1.000 job, og den overordnede vision var en stærk, grøn klynge i Greater Copenhagen, der kunne stå på egne ben efter projektperioden.

Det lykkedes, og i dag står den nationale, grønne klynge CLEAN som et levende bevis på projektets succes og er i dag anerkendt som en europæisk ”guldklynge”.

Stærke klynger tiltrækker virksomheder, investeringer og talent

I oktober vandt klyngen prisen for ”Smart vækst” ved EU-Kommissionens prisuddeling RegioStars Awards 2016 og blev dermed fremhævet som et europæisk mønstereksempel, som andre regioner og byer kan tage ved lære af.

Vi er rigtig glade og stolte af, at vi er lykkedes med at skabe en levedygtig klynge, som i dag skaber værdi for regionen og for grønne danske virksomheder. Det er et bevis på, at kombinationen af lokale kompetencer og finansiering fra EU kan skabe stor samfundsværdi”, siger Claus Lønborg, administrerende direktør i Copenhagen Capacity, som var initiativtager til og projektleder af Copenhagen Cleantech Cluster.

Stærke klynger er et trækplaster for internationale virksomheder, investeringer og talenter, og derfor arbejder Copenhagen Capacity også med klyngeudvikling. Senest Copenhagen Healthtech Cluster, der skal positionere Greater Copenhagen som en førende region for udvikling af fremtidens sundhedsteknologi”, uddyber Claus Lønborg.

Læs også: Copenhagen Cleantech Cluster skabte job og vækst.

Copenhagen Cleantech Cluster skabte i projektperioden 1096 job, tiltrak 12 internationale virksomheder, understøttede 126 iværksættervirksomheder og skabte 64 nye forskningssamarbejder og 38 nye virksomhedssamarbejder.

En grøn og innovativ metropol

I Region Hovedstaden, Region Sjælland og CLEAN glæder man sig også over anerkendelsen:

Vi er stolte af, at EU-kommissionen anerkender arbejdet i Copenhagen Cleantech Cluster, som har været en hjørnesten i etableringen af Danmarks grønne klynge, CLEAN. Et stærkt nationalt samarbejde tager afsæt i solid regional forankring hvor man løser opgaver tæt på virksomhederne og deres forretning. Samarbejdet på tværs af regioner øger gennemslagskraften af de resultater, vi skaber, og er en forudsætning for, at eksportere de grønne løsninger”, siger direktør for CLEAN, Carsten Orth Gaarn-Larsen.

Vi ønsker at blive en grøn og innovativ metropol, og det er glædeligt, at EU-kommissionen kan se, at vi er godt på vej mod det mål. Copenhagen Cleantech Cluster ydede et afgørende bidrag til, at vi i dag har en stærk, succesfuld og bæredygtig cleantechklynge. I Greater Copenhagen har vi igen vist, at når vi står sammen, så opnår vi international gennemslagskraft”, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Cleantech er et af de områder i Greater Copenhagen, hvor der er stærk synergi mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland. I Copenhagen Cleantech Cluster var det første gang vi systematisk arbejdede med at udnytte de synergier, og vi har nu vist, at resultatet af dette samarbejde er arbejdspladser og vækst i virksomheder”, siger regionsrådsformand Jens Stenbæk (V)

Om RegioStars Awards:

 • I 2016 blev der uddelt 5 priser inden for kategorierne Smart vækst, Bæredygtig vækst, Inkluderende vækst, Citystar og Effektiv projektledelse.
 • Copenhagen Cleantech Cluster var 1 blandt 23 nominerede projekter til de 5 priser og vandt i kategorien Smart vækst.
 • Læs mere om RegioStars Awards her

Om Copenhagen Cleantech Cluster og CLEAN

 • Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) havde 12 partnere og et samlet budget på DKK 142 millioner.
 • Projektet skabte bl.a. 1096 job og støttede 126 iværksættervirksomheder.
 • Projektet var finansieret af EU-midler og støtte fra Region Hovedstaden og Region Sjælland.
 • I løbet af projektet blev CCC etableret som privatretlig forening, og i 2014 fusionerede CCC med Lean Energy Cluster, hvorved den nationale klynge CLEAN blev til.
 • CLEAN er Danmarks grønne klynge med mere end 170 medlemmer fra den offentlige og private sektor samt videninstitutioner.
 • Klyngen arbejder med energi, miljø, smart city og internationalisering.
 • CLEAN har status af ”guldklynge” og er blandt Europas førende.
 • CLEAN driver netværk og huser bl.a. to innovationsnetværk, udvikler og driver projekter og skaber konsortier.